Künye

İmtiyaz Sahibi/Grantee:

Kurucu-yönetici ve Genel Yayın Yönetmeni/Founder-Ceo and Editor in Chie:

Nimet Tûbâ Öz

Editör/  Editor:

Betül Öz

Perihan Akçay

Hukuk Danışmanı/Jurisconsult:

Avukat Abdullah Akçay

İletişim / info & Reklam / Advertise: