Ayetler
Bismillâhirrahmânirrahîm 51/52/53- Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Karşılıklı oturarak ,ince ipekten ve parlak atlastan giyerler. …