Ayetler
Bismillâhirrahmânirrahîm 51/52/53- Müttakîler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Karşılıklı oturarak ,ince ipekten ve parlak atlastan giyerler. …
Ayetler
Bismillâhirrahmânirrahîm 59- De ki; “Baksanıza Allah’ın size gönderdiği rızıklara? Bunların bir bölümünü haram ve bir bölümünü de helâl saydınız. “De ki; …