Kayıp Dillerin Fısıldadıkları IIKayıp Dillerin Fısıldadıkları II

“Kayıp Dillerin Fısıldadıkları II” sergisi; yazı ile insanoğlunun uygarlaşma sürecindeki kültürel etkileşimlerden dini inanışlara; ticari ilişkilerden, günlük hayatı belirleyen sosyal olgulara kadar birçok konuda bilgiyi de tarih ve sanatseverler ile buluşturuyor. 

Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi, yazının evrimine ışık tutacak bir sergiyi sanatseverler ve tarih meraklıları ile buluşturdu. Yazının resim olarak doğuşundan bugüne kadarki serüveninin gözler önüne serildiği, yazının ve dilin toplumlar üzerindeki etkisinin anlatıldığı ‘Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II’ sergisi geçen hafta açıldı. Sergiyi 1 Temmuz’a kadar görmek mümkün.

“Kayıp Dillerin Fısıldadıkları-II” sergisi; insanoğlunun var olduğu günden günümüze uzanan yolculuğunda, duygu ve düşüncelerini paylaşabilmek için geliştirdiği yöntemler konusunda geniş bir kaynak niteliği taşıyor. Sergi, Rezan Has Müzesi’nin yayın sponsorluğunda bulunduğu uluslararası arkeoloji dergisi Actual Archaeology Magazine’in “Anadolu’nun Kayıp Dilleri” kapak konulu son sayısı ile paralel yürütülüyor.

Milattan Önce IV. bin yılın ortalarında yazının keşfiyle birlikte, insanoğlu için “tarih” bir anlamda “başladı.” Yazıyla birlikte insanoğlu düşüncelerini, kurallarını, şikâyetlerini, haykırışlarını, üzüntülerini ve sevinçlerini yazı ile ölümsüzleştirme yolunda çok önemli bir adım attı. Mezar yazıtlarından antlaşmalara, adak yazıtlarından tarihsel olaylara kadar pek çok konuda duygu, düşünce ve isteklerini yazıtlar yoluyla diğer insanlar ve toplumlar ile paylaşıldı. Taşların sessiz haykırışlarını dile getiren “Kayıp Dillerin Fısıldadıkları II” sergisi; yazı ile insanoğlunun uygarlaşma sürecindeki kültürel etkileşimlerden dini inanışlara; ticari ilişkilerden, günlük hayatı belirleyen sosyal olgulara kadar birçok konuda bilgiyi de tarih ve sanatseverler ile buluşturuyor. Piktogramdan çivi yazısına; Hititçe’den Frigçe’ye; Urartuca’dan Likçe ve Karca’ya; Antik Yunanca’dan Latince’ye değin pek çok çözülen, çözülemeyen, bilinmeyen ve kaybolan dillerin yer alacağı sergi 1 Temmuz’a kadar ziyaretçilerini bekliyor.Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir