Yas Tutmanın Yasak OluşuYas Tutmanın Yasak Oluşu

 Bir kadının kocası dışında bir ölü için üç günden fazla yas tutmasının haram oluşu, sadece kocası için dört ay on gün yas tutabileceği…

1778- Zeyneb Binti Ebû Seleme radıyallahu anhümâ şöyle dedi:Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in zevcesi Ümmü Habîbe radıyallahu anhâ’nın babası Ebû Süfyân İbni Harb vefat ettiğinde Ümmü Habîbe’nin yanına gitmiştim. Ümmü Habîbe, içinde safran veya başka bir şey bulunan güzel bir koku istedi. Bu kokudan önce bir câriyeye sonra kendi yanaklarına sürdü. Daha sonra şöyle dedi:  Allah’a yemin ederim ki, benim kokuya hiç ihtiyacım yok; şu kadar var ki, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in minberde şöyle buyurduğunu duydum:

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadının ölü için üç günden fazla yas tutması helâl değildir. Sadece kocası için dört ay on gün yas tutabilir.”

Hadisi rivayet eden Zeyneb Binti Ebû Seleme der ki:
Daha sonra ben, kardeşi vefat ettiğinde Zeyneb Binti Cahş radıyallahu anhâ’nın yanına da gitmiştim. O da koku isteyip süründü ve sonra şöyle dedi:
Allah’a yemin ederim ki, benim koku sürünmeye ihtiyacım yok; ancak ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in minber üzerinde şöyle buyurduğunu işittim:
“Allah’ ve âhiret gününe iman eden bir kadının ölü için üç günden fazla yas tutması helâl değildir. Sadece kocası için dört ay on gün yas tutabilir.”

[Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâi, İbni Mâce]

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. Müslüman bir kadının kocası dışında bir yakınının ölümüne üç günden fazla yas tutması câiz değildir.
2. Kocası ölen veya bir daha dönmeyecek şekilde kocasından ayrılan kadının dört ay on gün süre ile yas tutması vâciptir.
3. Bu yasın sebebi, kadının kocasının hakkına hürmet ve onun hayatta kalan yakınlarına karşı gösterdiği saygıdır.
4. Kocası ölen veya boşanan kadın, dört ay on günden önce bir başkası ile evlenemez.

[Riyazu’s Salihin]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir