MUT’A Nikahı Haram Mıdır?MUT’A Nikahı Haram Mıdır?

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Ömer İbnu’l-Hattab halife olunca halka hitap etti ve dedi ki:

“Resulullah aleyhissalatu vesselam mut’a nikahını bize üç kere helal kılmıştı, sonra onu haram kıldı. Vallahi, mut’a nikahı yapan evli bir kimseyi duyarsam onu taşla recmederim. Böyle birisi, recm olmaktan kendini kurtarabilmek için, bana, Resulullah’ın, onu haram kıldıktan sonra tekrar helal kıldığına dair dört şahid getirmelidir.”

[Kütüb-i Sitte]

Ali b. Ebu Talib’den (r.a.) anlatıyor:

Rasullullah (A.S.) Hayber günü kadınların, mut’a suretiyle nikâh edilmesini ve evcil eşeklerin etlerinin yenmesini yasak etmiştir.

(Sahih-i Müslim'deki hadis numarası: 2510)

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir