İçki İçenin Tevbesi Kabul Edilir Mi?İçki İçenin Tevbesi Kabul Edilir Mi?

5575- Abdullah ed Deylemî (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. Amr b. As’ın yanına girmiştim, kendisi Taif’te Veht ismi verilen bahçesinde idi. Kureyşten bir gençte -içki içtiği söylenen- onunla birlikteydi. Abdullah Rasûlullah (s.a.v)’den şöyle işittiğini söyledi:

“Kim bir yudum içki içerse kırk gün namazı kabul olunmaz. İçkiyi bırakıp tevbe ederse yine de Allah tevbesini kabul eder yine içki içmeye başlarsa kırk gün tevbesi kabul olunmaz. Yine tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Yine içki içmeye dönerse Kıyamet günü Cehennemliklerden akan şeyleri o kimseye içirir.”
(Müslim, Dârimi)
5576- İbn Ömer (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
  “Kim dünyada içki içerse ve tevbe etmeden de ölürse Ahirette Cennet içkilerinden içmekten mahrum kalır.”
(Müslim, Dârimi)
[Sünen-i Nesai]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir