Onlar Görmüyorlar MıOnlar Görmüyorlar Mı

Bismillâhirrahmânirrahîm

41 – Onlar görmüyorlar mı ki, gerçekten biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz. Allah hüküm verir. Onun hükmünün peşine düşecek de yoktur. Ve O, hesabı pek çabuk görendir.
Rad Suresi -41

Ayetin Tefsiri
“… Biz ülkede ilerlemekteyiz…” Bu ibare çok ince bir üslupla Hakikat düşmanlarını uyarmaktadır: “Mesajımızın Arabistan’da hızla yayılıyor olduğu gerçeği, aslında şu anlama gelir ki, biz sizlere karşı ülkede hızla ilerliyoruz çünkü biz mesajımızı taşıyanlarla beraberiz.
“… Sınırlarını onlara daraltıyoruz…”: “Biz İslamın etkisini ülke içinde hızlandırıyoruz ve böylece İslam düşmanlarının etki sahası gittikçe daralıyor. Bunlar, kendilerine yaklaşan felaketin yeteri kadar habercisi değil mi?”

Tefsir – Tefhim’ul Kur’an

37- Onlar görmüyorlar mı ki, Allah, dilediğine rızkı yayıp genişletir ve kısar da. Hiç şüphe yok bunda, iman etmekte olan bir kavim için gerçekten ayetler vardır.

Rum Suresi 37. Ayet

Ayetin Tefsiri

Yani, “Müminler; küfür ve şirkin insanın moralini nasıl etkilediğini ve Allah’a imanın insan karakteri üzerinde ne tür bir etkisi olduğunu anlayabilirler. Allah’a samimiyetle inanan ve O’nun bütün hazinelerin maliki olarak kabul eden bir kimse, asla Allah’ı unutanlar gibi hasis ve cimri olmaz. Eğer ona bol nimet verilse asla kibre kapılmaz, tam aksine Allah’a şükreder, çevresindeki insanlara cömertçe davranır ve Allah’ın verdiği nimetleri yine O’nun yolunda sarfeder.

Tefsir – Tefhim’ul Kur’an

33 – Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan (Allah), ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hayır; gerçekten O, her şeye güç yetirendir.

Tefhim’ul Kur’an / Ahkaf Suresi – 33. Ayet

Rızkı Veren O’dur
Allah’ın Varlığını Ve Birliğini İspatlayan Deliller

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir