Allah O’na Lanet EttiAllah O'na Lanet Etti - www.inanankalpler.net

Nisa Suresi 118.  ve 119. Ayetin Meali Ve Tefsiri

Bismillâhirrahmânirrahîm

118- Allah, onu lanetlemiştir. O da (şöyle) dedi: “Andolsun, kullarından ‘miktarları tesbit edilmiş bir grubu’ (kendime uşak) edineceğim.
119- Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Nisa Suresi 118 – 119

Nisa Suresi 118.  ve 119. Ayetin Tefsiri…

118- Allah onu la’netlemişti. yani rahmetinden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine şeytan: “Kendilerinin yü­zünden beni uzaklaştırdığın kullarından mutlaka belli bir pay alacağım. Yani kâfir ve âsî olan kullarını bana itaate çağıracağım.” diye yemin etti.

Müslim’in  Sahihinde şöyle bir   hadis vardır:  “Allah kıyamet gününde Âdem’e der ki: Cehennem’in payını gönder. Âdem (a.s.): “Cehennemin payı nedir? diye sorar. Allah: Her binden 999 udur” buyurur. Müslim, iman, 379

119- Onları hidâyet yolundan mutlaka çevireceğim. Onlara yalancı kuruntular vadedeceğim, onların kalplerine tûl-i emeli ata­cağım, onlara haşir-neşir ve nisabın olmadığı kuruntusunu vereceğim.Onlara, hayvanların kulaklarını kesmeyi emredece­ğim ve kesecekler.

Katâde burayı şöyle izah eder: Hayvanların kulaklarını yarmayı   ve bunu, Câhiliyye döneminde yaptıkları gibi Bahire ve Sâibe için ajâmet kılmalını” emrederim. Mutlaka, onlara Köleleri Ve hayvanları iğdiş etmek, dövme yaptırmak ve benzeri şeylerle, İlah’ın verdiği şekli değiştirmelerini emredeceğim ve onlar bunu kesinlikle yapacaklar.

Bir görüşe göre bundan maksat, Allah’ın dinini küfür ve iş çevirmek, haram kıldığım helal ve helal kıldığını da haram kılmaktır. Kim Allah’ın emrini bırakır da şeytanı  dost edinir ve ona itaat ederse, o dünyada da ahirette de apaçık ziyana uğramıştır. Çünkü o, ebedî cehenneme girecektir. Bundan daha büyük ziyan olur mu?

Kaynak: Safvetü’t Tefasir

Allah’ın Davetine Mi Şeytanın Davetine Mi

Şeytanın Sevdiği Amel

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir