Kalbinin Meyvesi Elinden Alınan KulKalbinin Meyvesi Elinden Alınan Kul

Ebu Sinân anlatıyor: “Oğlum Sinan’ı defnettiğimde kabrin kenarında Ebu Talha el-Havlânî oturuyordu. Defin işinden çıkınca bana: “Sana müjde vermeyeyim mi?” dedi. Ben:

“Tabiî, söyle!” dedim.
“Ebu Musa el-Eş’arî (radıyallahu anh) bana anlattı” diye söze başlayıp Resûlullah’ın şu sözlerini nakletti:
“Bir kulun çocuğu ölürse, Allah meleklere şöyle söyler:

“Kulumun çocuğunu kabzettiniz mi?”
“Evet” derler.”Yani kalbinin meyvesini elinden mi aldınız?” Melekler yine:
“Evet” derler. Allah tekrar sorar:”Kulum (bu esnâda) ne dedi?”
“Sana hamdetti ve istircâda bulundu” derler. Bunun üzerine Allah Teâla hazretleri şöyle emreder:“Öyleyse, kulum için cennette bir köşk inşa edin ve bunu Beytu’l-hamd (hamd evi) diye isimlendirin.”
 Tirmizî, Cenâiz: 36, (1021); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 9/543-544

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir