Kamer Suresinden Firavun’un Kavmi İle İlgili AyetlerKamer Suresinden Firavun’un Kavmi İle İlgili Ayetler

Bismillâhirrahmânirrahîm

41. Şüphesiz Firavun’un kavmine de uyarıcılar gelmişti.
42. Lâkin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize lâyık bir şekilde yakaladık.

43. Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var?
44. Yoksa “Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz” mu diyorlar?

45. O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.
46. Bilakis kıyamet onlara vâdedilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır.
47. Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.
48. O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde “Cehennemin elemini tadın!” denir.
49. Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

Kamer Suresi 41-49/ Diyanet Vakfı Meali

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir