Şeyh Sadi-i Şirazi Kimdir ?Şeyh Sadi-i kimdir ? Şeyh Sadi-i biyografi, Şeyh Sadi-i tanıyalım. Şeyh Sadi-i ‘nin bir hikayesinden sonra kim olduğunu tanıyalım istedim ve hakkında edindiğim bilgilerin özeti :

Dört Halife Dönemi’nden (632 -661) sonra Emeviler Kuzey Afrika kıyılarından bugünkü İran’ın doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyanın hâkimi olmuştur
Aradan yaklaşık bir asır geçer ve
bu kez Hz. Muhammed’in amcası Abbas Bin Abdülmuttalip’in soyundan gelen Abbasiler, Emevi Hanedanı’na karşı ayaklanıp, 750 yılında halifeliği ve yönetimi kanlı bir şekilde ele geçirmiştir.
Bu devirde Asya’nın bozkırlarından dünyaya yayılan Cengiz Han (1162 – 1227), ordularıyla büyük topraklar fethetmiştir. Ancak Cengiz Han’ın egemenlik alanı genellikle Avrasya olduğundan, Şiraz kentinin de yer aldığı, İran’ın Fars (Pars) olarak bilinen güneybatı bölgesi halen Abbasilerin denetimi altındadır.

Bu süreçte Anadolu topraklarında ise hükümranlığı Bizans’tan devralan,      Oğuz Türklerinden gelme Selçuklular (1071 – 1307), kuzeyden gelip Şiraz ve doğusundaki Horasan bölgelerini tehdit eder…
(Farsça: سعدی شیرازی Sa’adī-e Shīrāzī; d. 1193, Şiraz – ö. 1292, Şiraz) Fars şâiri ve İslam âlimi.
İran’ın Şiraz kentinde doğmuştur. Çocukken babasını kaybedip dedesi ve amcası tarafından yetiştirilmiştir. Daha sonra Bağdat’a gidip Nizamiye Medreseleri’nde öğremini tamamlanmıştır.
30 yıl boyunca Hindistan ve Kuzey Afrika’yı dolaştıktan sonra 1256’da memleketi Şiraz’a dönerek şiirleri yazmaya başlamıştır. Günümüzdeki en çok konuşulan eseri Gülistan ve Bostan’dır. Moğol ve Haçlılarla yapılan savaşlara katılmıştır.Haçlılara esir düşmüştür. On dört defa hacca gitmiştir. Bütün şiirlerinde Sadi mahlasına rastlanmaktadır.
Günümüzde Sadi’nin kabristanı Sadi Türbesi, Şiraz’ın başlıca turistik mekânlarındandır.
21 Nisan (İran Takvimi: 1 Ordibeheşt) “Sadi Günü” olarak anılmaktadır.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir