İslamda Kadınının Değeriİslamda Kadınının Değeri

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz, erkeklere, kadınlara dâimâ iyi davranmalarını tavsiye ederek:

“Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin. Zira kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri de üst kısmıdır; onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın; (hali üzere) bırakırsan eğri kalmakta devam eder. Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye edin.”

(Buhari, Müslim, Tirmizi) (H.No: 4316 Cem’ul Fevaid Rudani)

“Mü’minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır.” buyurmaktadır.

(Riyâzu’s-Sâlihîn, c. II, s. 148.)

Muâviye bin Hayde (r.a.) der ki; Rasûlullâh (s.a.v.)’e:

“Ey Allâh’ın Peygamberi, bizim herhangi birimizin hanımının, kocası üzerindeki hakkı nedir?” dedim. Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki: “Yediğin gibi onu da yedirmek, giydiğin gibi onu da giydirmek ve yüzüne vurmamak, onu kötülememek, bir de darılıp ayrı yatmaya mecbûr kaldığında onu, ancak ev içinde yapmaktır.”

(Riyâzu’s-Sâlihîn, c. I, s. 320.)

“Bir kadın Hz. Peygamber aleyhi’s-salatu ve’s-selama, biri kucağında, diğeri önünde iki çocuk ile geldi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “(Kadınlar çocuklarını) karınlarında taşıyıcılardır, doğuruculardır. Çok merhametlidirler, kocalarına ettikleri eziyetler olmazsa namaz kılanları cennete girer.”

(İbn-i Mace) (H.No: 4315 Cem’ul Fevaid Rudani)

Mü’min bir erkek, mü’min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir.” buyurulur.

(Müslim, c. II, s. 1091.)

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir