Kim Allah’a Ortak KoşarsaKim Allah’a Ortak Koşarsa

Bismillâhirrahmânirrahîm

 

Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.
Diyanet Vakfı Meali / Nisa Suresi – 116

Ayetin Tefsiri

Şüphesiz ki Allah, Tu’me b. Übeyrik gibi, kendisine ortak koşan ve müşrik olarak ölenleri affetmez. Allah’a ortak koşma dışında başka bir günah işleyen kimselerin ise affedilmeleri Allah’a kalmıştır. Allah onlardan dilediğini affeder, dilediğini ise cezalandırır. Kim Allah’a ibadetinde ortak koşmuş olursa şüphesiz ki o, hak yoldan kaymış, derin bir sapıklığa düşmüştür. Zira o, Allah’a ibadette ona ortak koşmasıyla şeytana itaat etmiş ve onun yolundan gitmiş olur. Bu da büyük bir sapıklık ve açık bir hüsrandır.

Taberi Tefsiri

îbn-i Abbas (R.A.)’dan rivayet, edildiğine göre: Efendimize ihtiyar bir A’râbî gelip dedi ki:

“Yâ Resûlallah! Ben günâha boğulmuş bir ihtiyarım. Fakat Allah Teâlâ’yı bilip îmân getirdiğimden beri O’na hiçbir şeyi eş tutmadım. Ondan gayri kimseyi dost edinmedim ve bir mâ’siyet işlemedim. Bir an bile Allah Teâlâ’dan kaçmayı ve kurtulmayı düşünmedim. Şimdi günahlarıma nadim ve tövbekar olarak huzuruna gelmiş bulunuyorum. Allah indinde benim hâlim nice olur?”
Âyet-i Kerîme, bu soru üzerine nazil olmuştur.
Kim Allah Teâlâ’ya şirk koşarsa, muhakkak doğru yoldan uzak bir dalâle sapmıştır.

Tibyân Tefsîri

Kimin Himayesini İstersiniz?
Allah’ın Varlığını Ve Birliğini İspatlayan Deliller
Kıyamet Günü Yüzüne Bakılmayacak Kişiler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir