İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sandı?İnsan Başıboş Bırakılacağını Mı Sandı?

O, akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? Sonra kan pıhtısı olmuş, derken Allah onu ya­ratıp şekillendirmişti. Ondan da iki cinsi, erkek ve dişiyi yaratmıştı. Peki Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?”

Bismillâhirrahmânirrahîm

Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

(Diyanet vakfı meali - 23-Mü'minûn suresi 115. ayet)

İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece «İman ettik» demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?

 (Diyanet vakfı meali- 29-Ankebût suresi 2. ayet)

İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!

 (Diyanet vakfı meali- 75-Kıyâmet suresi 36. ayet)

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir