Cuma Namazını TerketmekCuma Namazını Terketmek

1052. …Sahâbîlerden Ebu’1-Ca’d ed-Damrî’den[34];Resûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Kim önemsemeyerek üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.”

Açıklama:

Hadis-i şerifte Allah’ın, önem vermeyerek veya tembellik ederek üç cuma geçiren kimsenin kalbini mühürleyeceği bildirilmektedir. İnkâr ederek veya küçümseyerek cumayı terk eden kimse ise, dinden çıkar, kâfir olur.

Allah’ın bir kimsenin kalbini mühürlemesinden maksat, onun kalbini katılaştırması ve oraya bir hayrın girmemesidir.

Irakî, “Tehâvün”ün, özürsüz terk etme, Allah’ın, kalbi mühürlemesi­nin de, “münafık kalbine çevirme” olduğunu söyler.

Hadiste kalbin mühürlenmesi için üç cumanın geçirilmiş olması kaydı yer almaktadır. Bu cumaların peşi peşine olması şart mıdır, yoksa başka başka zamanlarda üç cumayı terk de kalbin mühürlenmesine sebeb midir? Bu ko­nu ihtilaflıdır. Her iki görüşe sahip olanlar da vardır. Hadisin zahiri, başka başka zamanlarda da olsa, üç cumayı terk edenin kalbinin mühürleneceğine delalet etmektedir.Çünkü mutlak olarak ifade edilmiştir.Deylemî’nin Müsned-i Firdevs’de Enes’ten rivayet ettiği Resûlullah,”özürsüz olarak peşi-peşine üç cumayı terk edenin, Allah kalbini mühürler” mealindeki hadis, kalbin mühürlenmesi için terk edilen cumaları peşi peşine olmasını gerektirir.

Bir cuma geçirmekle değil de üç cumadan kalbin mühürlenmesi Cenabı Hakk’ın kullarına tanıdığı bir mühlettir.

Cumayı özürsüz yere terk etmekten sakındırma babında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bazılarının mealleri şöyledir:

“Zaruret olmadan üç defa cuma geçirenin kalbini Allah mühürler.”

“Özürsüz olarak üç cuma geçiren münafıklar zümresinden yazılır.”

“Özürsüz olarak üç cumayı geçiren, İslâmı sırtının arkasına atmış olur.”

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir