Bir Kavme Kötülük Geldi MiBir Kavme Kötülük Geldi Mi

Bismillâhirrahmânirrahîm

İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.
Ra’d Suresi – 11 / Diyanet vakfı meali

Ayetin Tefsiri

11. Bu insanın korunmasıyla görevlendirilmiş melekleri var­dır. Sırayla onu korurlar. Hükümet dairelerindeki bekçiler gibi, nöbetleşe-rek onu korurlar. İnsanın önünden ve arkasından gelerek Allah’ın emriyle onu tehlikelerden ve zararlardan korurlar. Mücahid şöyle der: Her kulun başında onu korumakla görevlendirilmiş bir melek vardır. O melek onu uykusunda ve uyanıkken cinlerden, insanlardan ve haşerelerden korur. Şüphesiz Allah, herhangi bir kavme verdiği nimeti, onlar durumlarını çirkin durumlarla değiştirmedikçe, onlardan çekip almaz ve yok etmez. Bu, Allah’ın sosyal kanunlamadandır. O, herhangi bir kavme verdiği afiyet ve nimeti, emniyet ve izzeti, onlar bu nimetlere karşı nankörlük edip günahlara dalmadıkça değiştirmez.

Hadiste şöyle buyrulmuştur:

Yüce Allah İsrail oğullarından bir peygambere şöyle vahyetti: “Kavmine de ki: Herhangi bir şehir ve herhangi bir ev halkı Allah’a itaat eder, sonra bu hallerinden Allah’a isyan haline dönerlerse, Allah onların sevdikleri şeyi ellerinden alır, onun yerine sevme­dikleri şeyi verir. [Bu hadisi İbn Ebi Hatim lahric etmiştir. İbn Kesir’in Muhtasarında da böyledir. ]

Yüce Allah herhangi bir kavmin yok olmasını veya azaba uğramasını istediğinde hiç kimse bunu geri çeviremez. Allah’ın azabından ve belasından onları koruyacak herhangi bir dostları yoktur.
Tefsir – Safvetü’t-Tefasir

Allah Katında İyiliğin Ve Kötülüğün Karşılığı

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir