Nehcü’l Belağa : Hz Ali’den SözlerNehcü’l Belağa : Hz Ali’den Sözler

Bizler hayatımıza ne şekilde devam ediyoruz? Yaşantımız yaşama biçimimizdeki şeklimiz?

Hedeflerimize ulaşmak, maksatlarımızı yapmaktan ibaret olarak geçiriyor ise yanlış bir hayatımız var.Çünkü İslam da hayata bağımlılık söz konusu değildir….

Hayat inanlar için bir araçtır..
Bizi cennete ulaştırmak için bir araçtır…
Hayat bizim için yoldur…
İnsanlığı İslama çağırmak için bize sunulan bir yol…

Hayat, eğlence ve hedeflerimizi elde edeceğimiz bir mekan değildir…

Nehсül Belağa’da der ki;

İnsanın dünyayla ilişkisi eğer insanın dünyaya bağımlı
ve asalak olmasıyla sonuçlanırsa, bu, bütün yüce
insanî değerlerin yok olmasına sebep olur. İnsanın değeri,
aradığı ideallerin kemâl ve olgunluğundadır. Açıktır
ki, insanın eğer örneğin karnını doyurmaktan daha
yüce bir ideali olmaz, bütün çaba ve arzuları bu seviyede
kalırsa, değeri de “karın” değerini aşmayacaktır.

İşte bu nedenle Hz. Ali (a.s) buyuruyor ki:

“Bütün hedefi karnını doldurmak olan kimsenin
değeri, karnından dışarı çıkan şeyle eşittir.”
Söylenmek istenen bütün sözler, insanın dünyayla irtibatının nasıl ve ne biçimde olması gerektiği etrafında dönüp dolaşmaktadır..

İşte bu nedenler ile;

Hayat Rabbimize kavuşmak için zorluklar ile ama hak ederek Rabbimize kavuşmak için bir sınavdır…

Nehc’ul Belaga’dan: Hz.Ali ”Kadın”

(Hz Ali, Ashabıyla otururlarken güzel bir kadın geçti, herkesin gözü o kadına takıldı. Bunu görünce buyurdular ki:)

* Bu erkeklerin gözleri şehvete kapıldıklarını belli ediverir, bu bakış şehvetin coşkunluğunu gösterir. İçinizden biri, beğendiği, hoşlandığı bir kadına gözü kayınca hemen gidip kendi zevcesine yaklaşsın; çünkü bu da kadındır, o da kadın.

Nehc’ül Belaga-İman Dört Direk Üstünde Durur

” Hz Ali” der ki ; İman dört direk üstünde durur:

Sabır, yakin, adalet, cihâd. Sabır dört kısımdır: Özlem, korku, çekinmek, tetikte durmak. Cenneti özleyen dileklerden vazgeçer. Cehennemden korkan haramlardan çekinir. Dünyada çekinen kişi, dünyâ musîbetlerini hiçe sayar. Ölüme karşı tetik duransa hayırlı işlere koşar.

Nehcü’l Belağa’dan: Zalim Ve Zulm

Zalim Ve Zulm ile ilgili Hz ALi’nin sözlerinden:

Mazlûmun zâlimden öç alacağı gün, zâlimin mazlûma zulmettiği günden daha çetindir.

Nehcul Belega’dan Hz Ali Diyor ki: Tamaha Yapışan

Nehcul Belega’da Hz Ali diyor, ki

Tamaha yapışan kendini alçaltır. Zarara düştüğünü açıklayan alçalmaya razı olur. Dilini kendisine buyruk sâhibi eden, diline geleni söyleyen, kendisine zarar verir.

Hz.Ali: Dini Hükümleri Bilmeden Ticarete Girişen Kimse
Dinî hükümleri bilmeden ticarete girişen, çâresiz fâize düşer, suçtan kurtulamaz.

Nehc’ül Belaga’dan

Nehcul Belega’dan: Dünya’nın Bir Topluma Yönelmesi

Dünyâ bir topluma teveccüh etti mi başkalarının iyiliklerini, güzelliklerini eğreti olarak onlara verir; bir toplumdan da yüz çevirdi mi kendilerindeki iyilikleri, güzellikleri de onlardan gidiverir.

Hz Ali

Nehcul Belega’dan: Nice Bilgin Vardır ki….
Nice bilgin vardır ki bilgisi olduğu halde ona fayda vermez de bilgisizliği öldürür gider onu.

[Hz. Ali]

Yedi İklim Ve Altlarındaki Ülkeler

Hz.Ali (as) diyor ki:“Allah’a isyân etmek için bana yedi iklimi ve bu iklimlerin altlarındaki ülkeleri verseler, gene kabûl etmem ben.”

Nehc’ul Belağa,Hutbe:224

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir