Cuma Namazının Farz Olmasının DelilleriCuma Namazının Farz Olmasının Delilleri

Başlıca hadis kitaplarından derlenen Cuma Günü Ve Cuma Namazı İle İlgili Hadisler:

 

Her kim Cum’a günü, cenâbetten gusül eder gibi güzelce gusleder, sonra da ilk saatte yola çıkarsa bir deve kurban etmiş gibi olur.
İkinci saatte yola çıkarsa bir sığır kurban etmiş gibi olur.
Üçüncü saatte yola çıkarsa bir koç kurban etmiş gibi olur.
Dördüncü saatte yola çıkarsa bir tavuk kurban etmiş gibi olur.
Beşinci saatte yola çıkarsa bir yumurta tasadduk etmiş gibi olur. İmam Cum’a namazı için iftitah tekbiri alınca melekler hazır olur, okunan Kur’ân-ı dinlerler.

(Müslim, Cumua, 2, hadis no: 850)

 

Cum’a namazını terk edenler için de hadis-i şeriflerde şu tehditler varid olmuştur:

Birtakım insanlar ya Cum’a namazını terk etmeyi bırakırlar, yahutta Allah onların kalplerini mühürler artık gafillerden olurlar.

(Müslim, Cumua, 12, hadis no: 865)

 

Her kim önemsemediği için üç Cum’a yı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.

(Ebû Davûd, Salât 210)

 

Bir kimse Cum’a günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, yağ veya koku sürünür, sonra mescide gider bulduğu yere oturur ve namazını kılar, hutbeyi dinlerse; geçen Cuma’dan o Cum’a ya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur.

(Buhârî, Cumua, 6)
⇔ Cuma Gününün Değeri Ve Kıymeti ⇔

 

Cuma Suresinin Dokuzuncu ayeti ile Cumanın farz oluşunun delili:

 

Cum’a namazının farziyyeti Kitab, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Cum’a sûresinin dokuzuncu âyetinde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler, Cum’a günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah’ı anmağa koşun; alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. “ (Cuma Suresi – 9)

Cuma Namazının Farz Oluşu İle İlgili Hadisler:

 

İbn Mâce’de mevcut Hz. Câbir (r.a.)’den rivâyet edilen şu hadis,

Cuma’nın farziyyetinin sünnetle delilidir:

“Ey insanlar, ölmeden önce Allah’a tövbe ediniz. (Başka işlerle) meşgul olmadan önce de sâlih ameller işlemeye çalışınız. Allah’ı çokça zikretmek ve gizli ve açık olarak çokça sadaka vermek suretiyle sizin ile Rabbiniz arasındaki bağı güçlendiriniz.
(Böyle yaparsanız) hem rızıklanırsınız. Hem de (Allah tarafından) hatırınız hoş tutulur.

Şunu biliniz ki: Yüce Allah şu bulunduğum makamda, şu günümde, şu ayımda ve şu yılımda sizlere Cuma’yı farz kılmış bulunuyor.

Ve bu kıyâmete kadar böylece devam edecek. Benim hayatımda, ya da benden sonra adaletli yahutta zâlim bir imamı bulunduğu halde, onu hafife alarak yahut ta inkâr ederek kim terk ederse; Allah, onun iki yakasını bir araya getirmesin, hiç bir işini mübarek kılmasın. Haberiniz olsun, böyle bir kimsenin ne namazı vardır ne zekâtı, ne haccı, ne orucu ve ne de iyiliği Tâ ki tövbe edinceye kadar.

Artık kim tövbe ederse, Allah, onun tövbesini kabul etsin. Şunu da biliniz ki: Hiç bir kadın bir erkeğe imam olmasın. (Okuması düzgün olmayan bir bedevî) Arap, bir muhacirin önüne geçip imam olmasın. Fâcir bir kimse de, kılıcından ya da copundan korktuğu bir zorbanın kendisini zorlaması hali dışında da mü’min bir kimseye imam olmasın. “

(İbn Mâce, Sünen, İstanbul 1401, I, 343, Hadis no: 1081).
[Kaynak: İslam Ansiklopedisi]

 

Cumanız aydınlık, Cumanız ferahlık, Cumanız huzurlu olsun… Cumanız Mübarek Olsun…

Hayırlı Cumalar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir