Ortaklarınızı Göremeyeceğiniz MekanOrtaklarınızı Göremeyeceğiniz Mekan

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Onlara: ‘And olsun ki, sizi ilk defa yarattığımız gibi size verdiklerimizi ardınızda bırakarak bize birer birer geldiniz; içinizde Allah’ın ortakları olduğunu sandığınız şefaatçılarınızı beraber görmüyoruz. And olsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ortak sandıklarınız sizden ayrılmışlardır’ denecek.
Diyanet İşleri (eski) meali: En’âm suresi 94. Ayet
 Açıklama

“Sizi ilk defa yarattığımız gibi” tek başınıza yaratıldığınız gibi demek­tir. Şöyle de açıklanmıştır: Annelerinizin karnından çıktığınız şekilde çıplak, ayakkabısız, sünnetsiz ve sonradan kazanılmış herhangi bir musibetsiz ola­rak geleceksiniz. İlim adamları derler ki: Yarın, kıyamet gününde kul doğ­duğu günkü azaların hangisine sahipse, onların hepsine sahip olarak haşredilecektîr. Kendisinden herhangi bir organ kesilmiş olan kimseye o orga­nı kıyamet gününde geri verilecektir. İşte (hadis-i şerifte geçen Hz. Peygam­berin): “Sünnetsiz olarak”[156] hadisindeki ifadenin kastettiği mana budur. Ya­ni, sünnet oldukları vakit kendilerinden kesilen parça dahi kendilerine ge­ri iade edilecektir.

“Ve site bağışladığımız şeyleri arkanızda bıraktınız.” Size verdiğimiz, mül­kiyetinize bıraktığımız şeyleri arkanızda bırakmış bulunuyorsunuz. Verilen bu şeyler ise, yüce Allah’ın insana bağışladığı köleler ve türlü nimetlerdir. “İçi­nizde gerçekten ortak olduklarını boş yere iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi de aranızda görmüyoruz.” Allah’tan başka kendilerine ibadet ettiğiniz ve Al­lah’a ortak koştuğunuz şeyleri -putları- kastetmektedir. Yani, Bana ortak koştuğunuz şeyleri beraberinizde görmüyoruz. Çünkü, müşrikler: Putlar Al­lah’ın ortakları ve O’nun nezdinde bizim şefaatçilerimizdir, diyorlardı.

-Kurtubi Tefsiri-

İnsanların belirtilen şekilde haşredileceklerine dair bazı hadisler: Buhâri, Enbiyâ 8, 48, Tefsir 5. sûre 14, 21. süre 2, Rik;ıak 45; Müslim, Cennet 56, 57; Nesât, Cemiz 118-119; Tirmizl, Sıfatu’l-Kıyame 3; Tefsir 80. sûre 2…

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir