Resul, Müslümanların Tevrat Ve İncildeki VasıflarıResul, Müslümanların Tevrat Ve İncildeki Vasıfları

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

Muhammed Allah’ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken, secde ederken görürsün. Allah’tan lütuf ve rıza isterler. Onlar yüzlerindeki secde izinden tanınırlar.İşte onların Tevrat’taki vasıfları budur. İncil’de de şöyle vasıflandırılmışlardı:

Onlar filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekicilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah iman edip salih amelde bulunanlara hem mağfiret hem de büyük bir mükâfat vaad etmiştir.

Fetih Suresi / 29

Gerçekten bu Kur’anı Kerîmin üslubuyla canlandırdığı fevkalade bir tablodur. Bu tablo bu mümtaz kitlenin gizli ve açık hallerini bariz örnekleriyle birkaç noktadan ele almaktadır.

Bir ele alışta onları kendi aralarında hem kâfirlerle karşı karşıya bulundukları durumu tasvir etmektedir.

“Kâfirlere karşı çetin kendi aralarında merhametlidirler. ”

Bir diğer tasvirde ise ibadet hallerindeki:

“ Onları rükûa varırken, secde ederken görürsün. ”

Bir diğer ele alışta da kalbleri tasvir edilmektedir:

“Allah’tan lütuf ve rıza isterler. ”

çocuk-secde

Bir başka izahta ise hareketlerinde yüz çizgilerinde ve görünüşlerinde Allah’a yönelmenin ve ibadetin tesiri tasvir olunmaktadır:

 “Onlar yüzlerindeki secde izinden tanınırlar… ” “ İşte onların Tevrat’taki vasıfları budur.”…

Ve sonra onları İncil’de anlatıldığı şekliyle tasvir eden bölümler:

“İncil’de de şöyle vasıflandırılmışlardı onlar.
“ Filizini yarıp çıkarmış gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ”… “ Ki bu ekicilerin de hoşuna gider ”…
“ Kâfirleri öfkelendirir ” …

[Fîzılâl-il Kur’an]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir