Ramazan Mağfiret AyıdırRamazan Mağfiret Ayıdır

Oruç ibadeti, İslamın beş şartından biridir. Oruç, bizden önceki semavi dinlerde de farz kılınmış bir ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin bizden önceki ümmetlere de farz kılındığı şöyle açıklanmaktadır:

“Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günlerde farz kılındı. Ola ki ko­runup sakınırsınız.”

Bakara suresi – 183

Orucun Farziyyeti Ve Günleri

Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerîf ayının üstünlüğünü, faziletini bildirdiği bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki:

Cennet her sene, Ramazan-ı şerîfin gelmesiyle süslenir. Ramazanın ilk gecesinde, Arş’ın altında Mesire adlı bir rüzgar esip, Cennet ağaçlarının dallarını, budaklarını, kapılarının halkalarını sallar. Dinleyenlerin hiç duymadıkları güzel sesler onlardan duyulur.

Cennet meleklerinin büyüğü olan Rıdvan’a, bu gece hangi gecedir, diye sorulduğunda, bu gece Şehr-i Ramazanın ilk gecesidir. Muhammed aleyhisselâmın ümmetinden oruç tutanlara bu gece Cennet kapıları açılır, diye cevap verir.

Bunun üzerine Allahü teâlâ buyurur ki:

Ey Rıdvan! Cennet kapılarını aç! Ey Mâlik Cehennem kapılarını kapa! Ey Cebrâil, yeryüzüne in şeytanları bağla, hapset ki, Habibimin ümmetinin orucunu bozmasınlar.

Allahü teâlâ Ramazan-ı şerîfin her gecesinde üç defa buyurur ki:

– Benden bir şey isteyen var mıdır? İstediğini vereyim. Tövbe eden var mıdır? Tövbesini kabûl edeyim. İstiğfar eden var mıdır? Mağfirete kavuşturayım.

Allahü teâlâ, Ramazan-ı şerîfin her gününde, iftâr vaktinde, kendilerine azap edilmesi gereken milyonlarca kişiyi Cehennemden azâd eder. Cuma günü ve gecesi olunca, her saatte azap edilmesi gereken  bin kişiyi Cehennemden azâd eder.

Ramazan-ı şerîfin son günü olunca, o gün Ramazan-ı şerîfin ilk gününden son gününe kadar Cehennemden azâd ettiklerinin toplamı kadar kimseleri Cehennemden azâd eder.

Kadir gecesi olunca, Allahü teâlânın emriyle, Cebrâil aleyhisselâm yeşil bir sancakla büyük bir melek kalabalığı içinde yeryüzüne inip sancağını Kabe’ye diker.

Cebrâil aleyhisselâmın altı yüz kanadı vardır. Bu kanatlarını ancak Kadir gecesinde açar. Kanatları açılınca doğuyu batıyı kaplar. Cebrâil aleyhisselâm meleklere:

– Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin arasına girin, der.

Melekler de, aralarına girip, ibadet eden, namaz kılan zikreden kimselere selam verip, onlarla musâfeha ederler. Dualarının kabul olunduğunu bildirirler. Tan yeri ağarıncaya kadar böyle devam eder.

Daha sonra, Cebrâil aleyhisselâm meleklere “Herkes yerli yerine gitsin.” der. Melekler, Cebrâil aleyhisselâma sorar:

– Ey Cebrâil! Allahü teâlâ Muhammed aleyhisselâmın ümmetinin isteklerini verdi mi?

Cebrâil aleyhisselâm şöyle cevap verir:

– Allahü teâlâ onlara nazar etti. Dört sınıf insan hariç diğerlerini affeyledi. Bunlar: İçki içmeye devam edenler, ana-babasına asi olanlar, yakın akrabaya ziyareti terk edenler ve ehl-i sünnet vel-cemâ’atten ayrılanlar…

Bayram sabahı olduğunda, Allahü teâlâ meleklerini her tarafa dağıtır. Melekler yeryüzüne inerler. Sokak başlarına dururlar. Cin ve insanlardan başka her canlının duyabileceği bir sesle seslenirler:

– Ey Muhammed aleyhisselâmın ümmeti, çok büyük sevaplar veren büyük günahları affeden Rabbinize dönün! derler.

Camiye gitmek üzere evlerinden çıktıklarında, Allahü teâlâ meleklerine şöyle buyurur:

– Ey benim meleklerim, siz şahit olunuz ki, Ramazan-ı şerîfte oruç tutanlardan razı oldum ve onları affettim.

Daha sonra Allahü teâlâ şöyle buyurur:

– Ey kullarım, bugün benden dilediğinizi isteyiniz! Bugün ahiretiniz için istediğiniz her şeyi veririm. Dünyanız için istediğiniz şeye de sizin için nazar ederim. Benim emirlerime uyduğunuz müddetçe, ben sizin hatalarınızı, kusurlarınızı örterim. Sizi rezil ve rüsva’ etmem. Sizler evlerinize mağfiret olunmuş olarak dönünüz. Zira beni razı ettiniz, sizden razı oldum.

Ümmet-i Muhammed, Ramazan-ı şerîfte, iftar ettiklerinde, melekler sevinir. Allahü teâlânın, ihsan buyurduğu büyük sevapları birbirlerine müjdelerler.

365 Gün Dua Kitabından Alıntıdır…

Oruç Mucizesi

Oruçla İlgili Hadisler

İslam’ın Beş Şartından Biri – Oruç

Oruçlu Olan Dilini Korumalıdır.

Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır

Oruç Takvadır

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir