Yeryüzünde, Gökyüzünde Ve Arz Üzerinde Çok Olan Nedir?Yeryüzünde, gökyüzünde, arzda çok olan nedir?

Halife Harun Reşid bir gün kardeşi Behlül Dânâ ile sohbet ediyordu. Behlül Dânâ, Harun Reşid’e:

– Ey Emirü’l-mü’minin, yer içinde, arz üzerinde ve gökte çok olan nedir, bana söyler misin?

Halife, Behlül’ün bu sualine:

– Bunu bilmeyecek ne var, dedi. Şöyle cevaplandırdı:

– Yer içinde en çok bulunan ölülerdir. Arz üzerinde en çok olan da hayvanlarla bitkilerdir. Gökte ise en çok melekler vardır. Zira sayıları o kadar çoktur ki, adetlerini ancak Allah bilir. Behlül:

– Hayır, bilemedin, dedi. Ve cevabını kendi vermeye başladı;

– Yer içinde çok olan ölüler değil, ölülerin pişmanlıklarıdır. Onların bu pişmanlıkları Allah’a ibadet etmeyip vakitlerini boşa harcadıkları içindir. Bu durum öldükleri günden kıyamet gününe kadar devam edecektir.

Behlül böyle deyince, Halife Harun Reşid derin bir düşünceye daldı. Farkında olmadan gözünden iki damla yaş aktı.
Behlül devam etti:

Arz üzerinde de çok olan; hayvanlarla bitkiler değil, insanların hırs ve tamahlarıyla, uzun emelleridir. Üçüncü olarak da gökte meleklerden çok olan; âdil hükümdarların adaletli hareketlerinin ecir ve sevabıdır.

Kaynak: Nüzhetü’l Mecalis’den Dini Hikâyeler

Dört Dirhem

Kalp Gözü İle Görmek

Yerine Tebliğ

Sekiz Dirhem

İki Günlük Hayat – Kıssadan Hisse

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir