Rüyasında Hoşlanmadığı Bir Şey Gören Kimsenin Okuyacağı DuaRüyasında sevdiği veya hoşlanmadığı bir şey gören kimse ne yapmalı - www.inanankalpler.net

Rüyasında sevdiği veya hoşlanmadığı bir şey gören kimse ne yapmalı?

Ebu Said El-Hudri’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, kendisi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini işitti:
“Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, muhakkak ki bu, Allah Teâlâ’dandır; bundan dolayı Allah’a hamd etsin ve onu anlatsın.
Bir rivayette de;
Onu ancak sevdiği kimseye anlatsın ve bunun dışında hoşlanmadığı rüya görürse, muhakkak şeytandandır, şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın; çünkü böyle yaparsa ona zarar vermez.”
Buhari

Ebil Katâde’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
“Salih olan rüya, (diğer bir rivayette de) güzel rüya, Allah’dandır. Hayal ise şeytandandır. Kim, hoşlanmadığı bir şey görürse, üç kez soluna üfürsün ve şeytandan (Allah’a) sığınsın, (Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, desin.) Böylece o rüya, ona zarar vermez.”
Bir rivayette de, üfürsün yerine “Tükürsün” denilmektedir. Bunlardan anlaşıldığına göre, kendisinde tükürük olmayan hafif üfürme kasdediliyor.
Buhâri, Müslim

Câbir’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:
“Sizden biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görünce üç kez soluna tükürsün ve üç kez de, Şeytandan Allah’a sığınsın ve yatmakta bulunduğu yanından öte yana dönsün.”
Müslim, Ebü Dâvud

Merfû olan (Peygambere nisbet edilip ona yükseltilen) şu hadisi, Ebû Hüreyre (Radıyallahu Anh) rivayet etmiştir: “Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, onu hiç kimseye anlatmasın ve kalkıp namaz kılsın.”
Tirmizi

Rüyasında sevdiği veya hoşlanmadığı bir şey gören kimse hangi duayı okumalı?

Hz. Peygamberin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:

“Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce, üç defa tükürsün sonra:

Rüyasında Hoşlanmadığı Bir Şey Gören Kimsenin Okuyacağı Dua - www.inanankalpler.net

“Allâhümme innî eûzü bike min ameli’ş-şeytâni ve seyyiâti’l-ahlâmi. Feinnehâ lâ tekûnu şey’en.”

(Allah’ım! Şeytanın işinden ve rüyaların kötülüğünden ben Sana sığınırım) desin. Bunu okumakla kötü rüyanın bir tabir ve önemi kalmaz.
İbn-i Sünnî

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Yatarken Okunacak Dualar

2 Yorum

  1. ZanaLab 28 Aralık 2018 Alıntıla
    • Betül ÖzYönetici 8 Ocak 2019 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir