Kur’an Diliyle Babasız PeygamberKur'an Diliyle Babasız Peygamber - www.inanankalpler.net

Bismillâhirrahmânirrahîm

45- Hani Melekler dediler ki; `Ey Meryem, Allah seni dolaysız Kelime’si ile müjdeliyor. Onun adı Meryemoğlu İsa Mesih’tir. O dünyada da ahirette de yüce, şanlıdır ve Allah’ın yakınlarındandır.
46- O daha beşikteyken ve yetişkinlik çağında insanlarla konuşacaktır ve salih kullarındandır.
47- Meryem `Ey Rabbim, bana hiçbir insan dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olabilir?’ dedi.
De ki: `İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasına karar verince ona sadece “ol ” der o da hemen oluverir.’
48- Allah O’na Kitab’ı, Hikmet’i, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek.

Âl-i İmrân Suresi – 45/48

Meal – Fizilal’il Kur’an

Âl-i İmrân Suresi 45 / 48 Ayetlerin Tefsiri

“Sana hiçbir erkeğin dokunmamış olmasına rağmen bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin.” “Öyle olacak” anlamına gelen aynı “kezalike” kelimesi, Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasına cevap olarak kullanılmıştı. Bu nedenle burada da aynı anlamı taşır.

Bu ayetlerde, Hz. Meryem’e hiçbir erkekle ilişkide bulunmaksızın dünyaya getireceği erkek çocuğunun müjdesinin verilmesi ve tabiî durumdan farklı bir şekilde meydana gelen Hz. İsa’nın (a.s.) doğumunun hikâyesi anlatılıyor. Eğer Hz. Meryem normal yoldan hamile kalsaydı ve Hz. İsa’nın (a.s.) doğumunu anlatan diğer bölümleri de anlamsızlaşacaktı. Hıristiyanlar Hz. İsa’yı (a.s.) sadece mucizevî doğuşu nedeniyle Allah’ın oğlu ve ibadete değer bir ilâh olarak kabul ettiler. Yahudiler de, Hz. Meryem’in hiç evlenmeksizin Hz. İsa’yı (a.s.) doğurduğuna bakıp onu suçladılar. Eğer aksi olsaydı, iki grup da Hz. Meryem’in filan adamla evlendiğini ve Hz. İsa’nın (a.s.) da o adamın sulbünden olduğunu söylerlerdi. Bu durumda, Onun mucizevî doğumuyla ilgili şüpheleri dağıtmak için neden bu kadar uzun bir giriş yapıldığına bir sebep bulmak imkânsız olurdu. O zaman Hz. İsa (a.s.), “Meryem’in Oğlu” olarak değil de, filan adamın oğlu olarak anılabilirdi. Bir taraftan Kur’an’ın Allah kelâmı olduğuna inandığını ilân eden, diğer taraftan da Hz. İsa’ın (a.s.) normal olarak bir anne ve bir babadan dünyaya geldiğini ispatlamaya çalışanların durumu, gerçekte, Allah’ın kendisini bu insanlar kadar iyi bir şekilde ifade edemediğini göstermeye çabalamaktır. (Allah bizi küfre düşmekten korusun.)

Tefsir – Tefhimu’l Kur’an

Allah’ın Bütün Alemlerin Kadınlarına Üstün Kıldığı Kadın

Kuran’da İki Kâfir, İki Mü’min Dört Kadın Örneği

Benim Nasıl Oğlum Olabilir?

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir