İki Köşk Kimin?İki Köşk Kimin - www.inanankalpler.net

Aşûre günü bir yoksul, Rey kadısına gelerek:

— Allah rızası için bana bir şey ver! dedi. Kadı, ondan yüz çevirdi. O anda Hıristiyanlardan biri onu gördü ve ona memnun kalacak bir şey ikram etti. O gece kadı rüyasında, biri altından, diğeri kırmızı yakuttan olan iki köşk gördü.

— Bu iki köşk kimindir? diye sordu.

— Bunlar, sana gelen o fakire el uzatsaydın senin olacaktı. Fakat sen cimri davranınca onlar o fakire el uzatan o Hıristiyanın oldu. Dehşet ve korku içinde uyandı ve doğru Hıristiyanın yanına gelerek şu teklifi yaptı:

— Dün o fakire yaptığın yardımın sevabını bana bin dinara sat!

— Bana bu meblağı yalnız o köşklerin eşiği için versen bile satmam! Ve şimdi ben Müslüman oluyorum:

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü.

Hikayeden çıkarılan kıssadan hisse:

Yapılan iyilikler, kişiye neler kazandırdığını bizlere bu kıssa çok iyi anlatmaktadırlar. Hele bu iyilikler mübarek günlerde yapılırsa karşılığında verilecek olan sevap büsbütün tatminkar olur.

Kaynak: Nüzhetü’lMecalis’den  Dini Hikâyeler

Karşılığı Ahirette

İki Adam İki Dua

Az Sadaka Çok Belayı Defeder.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir