Peygamberimize Yapılan Büyü İle İlgili HadisPeygamberimize Yapılan Büyü İle İlgili Hadis -www.inanankalpler.net

Peygamber Efendimize büyü yapıldı mı? Peygamber Efendimize kim büyü yaptı?

Hz. Âişe (radıyallâhuanhâ) anlatıyor:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’e (yahudîler tarafından) sihir yapıldı. Öyle ki, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yapmadığı bir şeyi yaptım vehmine düşüyordu. Bir gün benim yanımda iken Allah’a dua etti, sonra tekrar dua etti. Ve dedi ki:
“Ey Âişe, hissettin mi, sorduğum hususta Allah bana fetva verdi?”
“Hangi hususta Ey Allah’ın Resûlü?” dedim.
“İki kişi bana gelip, biri başucumda, diğeri de ayak tarafımda oturdu. Biri diğerine:
“Bu zatın rahatsızlığı nedir?” dedi. Öbürü:
“Büyüdür!” dedi. Önceki tekrar sordu:
“Kim büyüledi?” Diğeri:
“Lebîdİbnu’l-A’sam adındaki Benî Züreykli bir yahudî” diye cevap verdi. Öbürü:
“Büyüyü neye yaptı?” dedi. Arkadaşı:
“Bir tarakla saç döküntüsüne ve bir de erkek hurma tomurcuğunun içine!” cevabını verdi. Diğeri:
“Pekala, şimdi nerede?” diye sordu. Arkadaşı:
“Zervân kuyusunda!” cevabını verdi.”
Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ashâbından bir grupla birlikte (radıyallâhuanhüm) kuyuya gitti, ona baktı, kuyunun üzerinde bir hurma vardı. Sonra benim yanıma dönüp:
“Ey Âişe! Allah’a yemin olsun, kuyunun suyu sanki kına ıslatılmış gibi (bulanık) ve (o kuyu ile sulanan) hurma ağaçlarının başları da sanki şeytanların başları gibiydi!” dedi. Ben:
“Ey Allah’ın Resûlü! Onu (kuyudan) çıkardın mı?” diye sordum.
“Hayır” dedi ve ilave etti:
“Bana gelince, Allah bana âfiyet lûtfetti ve şifa verdi. Ben ondan halka bir şer gelmesine sebep olmaktan korktum!”
Resûlullah onun gömülmesini emretti ve yere gömüldü”

Buhârî, Tıbb, 47, 49, 50; Cizye, 14, Edeb, 56; Bed’ul-Halk, 11; Müslim, Selâm, 43

Zeyd İbnu Erkam (radıyallâhuanh) anlatıyor:

“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a sihir yapıldı. Bu yüzden günlerce hasta düştü. Sonunda Cebrâilaleyhisselâm gelerek:
“Seni yahudilerden bir adam sihirledi. Yaptığı sihir düğümünü falanca kuyuya attı” dedi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Ali (radıyallâhuanh)’yi (bu maksadla oraya) gönderdi. Ali (radıyallâhuanh) düğümü oradan çıkarıp çözdü. (Sihir çözülünce) Aleyhissalâtu vesselâm, bağdan kurtulmuş gibi kendine geldi. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bunu, o yahudîye zikretmedi ve onun yüzünü de hiç görmedi.”

Nesâî, Tahrîm: 20, (7, 112-113.); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/100.

 

 

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Kim Bir Düğüme Vurur Da Ona Üflerse

2 Yorum

  1. Malatya Haber 10 Ekim 2018 Alıntıla
    • Betül ÖzYönetici 11 Ekim 2018 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir