Namaz İçin Abdestin GerekliliğiNamaz kılmak için abdestin gerekliliği ve abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Namaz İçin Abdest Mutlaka Gereklidir.

Ebû’l Melîh (r.a) babasından aktarıyor ve diyor ki:
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Allah abdestsiz namazı ve hırsızlık maldan yapılan sadakayı asla kabul etmez.
(Tirmizî, Tahara: 1; Müslim, Tahara: 2)

Her Namaz İçin Abdest Almak

Enes (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Rasûlullah (s.a.v)’e küçük bir kap getirdiler ondan abdest aldı. Ravi ben Enes’e:
“Rasûlullah (s.a.v) her namaz için abdest alır mıydı?” diye sordum. “Evet” dedi.
Ravi ben de: “Ya sizler” dedim.
Enes: Abdestimiz bozulmadıkça namazlarımızı kılarız dedi o zaman ben: “Biz bütün namazlar için abdest alıp öylece kılardık” dedim.
(Müslim, Tahara: 25; Tirmizî, Tahara: 44)

İbn Abbas (r.a)’den rivâyete göre: Rasûlullah (s.a.v) tuvaletten çıkmıştı kendisine yemek hazırlanmıştı oradakiler: “Abdest suyu getirmeyelim mi?” dediler.
Rasûlullah (s.a.v): “Ben namaz kılacağımda abdest almakla emir olundum” buyurdular.
(Müslim, Tahara: 25; Tirmizî, Tahara: 44)

İbn Büreyde (r.a), babasından naklederek şöyle diyor: “Rasûlullah (s.a.v) her namaz için abdest alırdı. Mekke fethi günü namazlarını tek bir abdestle kılmıştı. O zaman Ömer: “Ey Allah’ın Rasûlü! Şimdiye kadar yapmadığın bir şeyi yaptın deyince; “Bilerek yaptım Ey Ömer” buyurdu.” (Müslim, Tahara: 25; Tirmizî, Tahara: 44)

Abdest Alırken Niyetin Gerekliliği

Ömer b. Hattab (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkesin niyet ettiği şey ne ise; eline geçecek olan da odur. Kimin hicreti Allah’a ve Rasûlüne ise artık onun hicreti Allah ve Rasûlüne olmuş olur. Kimin de hicreti dünya için ise, onu elde eder veya bir kadın için hicret etmişse onu nikahlar. Yani herkesin hicreti, hicret ettiği şeyedir.
(Buhârî, İman: 47; Müslim, İmara: 45)

Abdest Alırken Besmele Çekmek

Enes (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
Peygamber (s.a.v)’in ashabından bir kısmı abdest almak için su aramıştı da bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) aranızdan bir kimsede su var mı? Diye sordu. Bir miktar su getirildi elini o suyun içerisine soktu ve:
Allah’ın adı ile abdest alın” buyurdu. Suyun, Rasûlullah (s.a.v)’in parmakları arasında fışkırdığını gördüm, oradakilerin sonuncusuna kadar hepsi abdest aldılar.
Sabit der ki: Enes’e oradakilerin kaç kişi olduğunu tahmin edersin dedim. Yetmiş kadardı dedi. (Buhârî, Vudu’: 49; Müslim, Fedail: 3)

Süneni Nesai – Temizlik

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir