İbadet Duygusunun Oluşum Nedeniİbadet Duygusu - www.inanankalpler.net

İbadet; kulluk demektir. Allah’a karşı gösterilen saygı ve hürmetin, en yüksek derecesini ifade eder. En geniş anlamda ibadet, Allah’ın hoşnut ve razı olduğu bütün fiil ve davranışları kapsamına alır. İslam’da ibadet, yalnız Allah için yapılır. İbadetle mü’minin imanı olgunlaşır kemâle erer ve bu durumlarıyla Al­lah’ın emirlerini yerine getirmiş olur.

İnsanın, en küçüğünden en büyüğüne kadar bedeninin bütün uzuvları, Allah’a tam bir teslimiyet içerisindedir, yalnız O’na secde eder. Bütün unsurlar, insanın bedeninde, ancak O’nun emriyle oluşmuştur.

İnsan hayatının devam etmesi, insanın her an varoluşu, kendini oluşturan maddelerin kulluğuna bağlıdır. Durum böyle olunca insan istesin veya istemesin bu kulluğun insan tabiatının temelini oluşturduğu ortaya koyar.

“İbadet niçin insanın fıtratında vardır?” ve “İnsan neden kendisine ibadet etmek için bir ilah arar?”

Çünkü kainat ve onda bulunan her şey, ancak Kahir olan bir Hakim’e ibadet eder.

İbadet Duygusu Nasıl Oluşur?  

İnsan, mabudunu, yani itaat ettiği Hakim’ini görmüyor, ona, dünyevi hükümetlerde olduğu gibi hükümetin temsilcileri gelmiyor, fakat doğumla birlikte, o kul olarak dünyaya geliyor, kulluk vazifesini zorunlu olarak her an ve nefesinde yerine getiriyor. Dolayısıyla Malik ve Halik’ın hükmü, onu kainatta bulunan bütün varlıklarla her yönden sardığı, kuşattığı için, insanın içinde boyun büküp, yalvarmak (dua etmek) arzusu kendiliğinden meydana gelir. Bundan sonra kalbini, yalvararak hamd ile tesbih edeceği, yüceliği karşısında boyun bükeceği, kulluk ederek kendisine yaklaşacağı, ihtiyacı anında yardımını dileyeceği, acılar, musibetler ve felaketler sırasında sığınacağı bir mabut anlayışı içerisinde bulundurur.

İşte, insanı, varlığın başlangıcından beri, kendisi için bir ilah aramaya ve O’na sığınmaya zorlayan bu olgudur. Veya diğer bir ifadeyle içgüdüdür. Bu olgunun etkisi ile insan, her zaman ve her yerde ibadet için bir mabut arayışı içinde olmuştur. Bir çok farklı dinlerin oluşu da bu arayışa verilen cevapların farklılığından başka bir şey değildir.

Kaynak : Mevdudi Tüm Eserler – İslami Kavramlar Bölümünden derlenmiştir….

İbadet Dinin Esasıdır…

Kulluk Ve Kulluğun Mükafatı

Rabbe Yaklaştıran İbadetler

Göklerdekilerin Ve Yerdekilerin Tesbihi

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir