Beyaz Leke TutarBeyaz Leke Tutar - www.inanankalpler.net

Vuslat arzusuyla yanıp tutuşan gönüllerine, ancak bir Hacc, su serpintisi olabilirdi. Dinmez bir aşkın kanatlarında, Mekke’ye uçtular.

Kabe’nin dizi dibinde dua ederlerken, artık dünyanın mevcudiyetinin, onlar için bir anlamı yoktu. Bütün yeryüzü gözlerinin önünde, varlık sahnesinden silindi. Bir başka alemi, o nihai alemi, adımlamaya başladılar.

Çevrelerinde iç ürpertici bir manzara…  Herkes  abdestli, herkes kıyama hazır… Ve herkes beyaz… Binlerce insanın aynı anda, aynı kıbleye yöneldiği bir mekanda, Hayriye’nin aklına Hacca gitmek için başvuruda bulundukları gün geldi. Görevlinin uzattığı kağıtlara isimlerini yazarlarken, kur’ada kendilerinin çıkıp çıkmayacağı umurunda bile olmamıştı. Gidiş vizesini bambaşka bir makamdan talep etmişti o…

Rabbine; “Ben senin listene yazdırdım adımı. Hacca gönderip göndermemek de sana kalmış.” diye yalvarmıştı. Bu hatırayla beyazlaşan yüreğinin temizliğinde, eşinin gözlerinin içine mutlulukla baktı.

“- Melekler bize acıdı.” dedi. “Vizemizi verdiler ki, sonunda buradayız.”  Beraberce Kabe’nin eteklerine dokununca, sanki onunla birlikte göklere yükselecek gibi oldular.

Vahdet şuurunun sürekliliğini temin etme açısından, Kabe’nin varlığı hakikaten çok önemliydi. Aslında burada geçirilen her saniyede Müslümanlar, Harem’in avlusunda dolaşmıyorlar, güven içinde Berzah Vadilerini adımlıyorlardı. Keşke yaşamlarının her anında, bu birlikteliklerini koruyabilecek güçte olabilselerdi. Tıpkı asırlar öncesi gibi.

Hayriye’yle Selim mutluluğun hikayesini yazmaya çalıştıkları bir gün, bu rahmet sağanağından nasiplenirlerken, ileride nur çehreli bir ihtiyarın Kabe önünde dua ettiğini gördüler. Adamcağızın çevresi hayli kalabalıktı. O, sesli olarak bazı ayetleri okurken, ya da sohbet ederken karşısındakiler huşu içinde onu dinliyorlardı. Görünürde bir tarikat lideri olduğu izlenimini veriyordu.

İhtiyar ayağa kalkıp, namaz kılınan yere doğru yönelince, kalabalık cemaat da arkasından kalktı. Ona gösterilen edep ve saygıdan etkilenen Hayriye, bu ihtiyarın duasını almayı bütün kalbiyle diledi. Karı koca, kendilerini bir anda onun yanında buldular.

“- Sözleriniz gönlümüzü ferahlattı efendim. Bizim için de dua buyurur musunuz? ”

Yaşlı adam derin bir uykudan uyanmışcasına, kafasını kaldırıp, bir süre cevap vermeden onları süzdü. Kıyafetleri İslama hiçbir aykırılık teşkil etmeyen gençleri küçümser bir edayla;

“- Sen!..” dedi genç adama. “Sen sakal bırakırsan, eşin de çarşafa girerse, işte size ancak o zaman dua ederim.”

Hayatlarını hep Kur’an’ın ruhuna uygun bir halde geçiren karı koca, sanki yüksek bir kuleden aşağı ansızın düşüverdiler.Böyle bir hoşgörüsüzlüğün mazeret ve bahanesi yoktu. Üslup o kadar inciticiydi ki… Onlar ne niyetle gelmişlerdi?..
Vahdet hasretiyle. Dua isteğiyle. Oysa, meselelere kör gönülle yaklaşan gururlu bir insan tarafından, şu bereket dolu iklimde kendilerine ne ikram edilmişti?
Hayriye, kalbindeki olumsuz hislerini, yaşlı bir zata ifade edememenin çaresizliği içindeyken, Selim onun kolundan tuttu. Onun gözünde imana giden yol, başka insanların zahiri arzularından geçmiyordu.

“- Gel.” dedi eşine. ‘Esas Sultan’ın huzuruna varıp, edep içinde dua edelim.”

Yaşlı adam, yüzündeki nuraniyetine yakışmayan bir tavırla, onlara duygusuzca baktı. Hiç pişmanlık hissi duymadan… Bu beyaz yüzlü Müslümanların incinmişliğine aldırmadı. Gururlu bir tavırla, hürmetkar müridlerinin arasına daldı.

Yirminci yüzyılın sonlarını kasıp kavuran cehaletten, herkes nasibini alıyordu demek. İki genç, beyazların huzur sunan güzelliği gölgelenmesin diye, yeniden Kabe’nin yanı başına koştular. Cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu müjdelenen mekanda, kendilerinden geçerek, tövbeleri kabul edeceğini vaad eden sonsuz Rahmet Sahibi’nin önünde secdeye kapandılar.

O Sahip ki, kula merhamet ve güzellik bahşetmesi için yalvarılacak makamların en yücesiydi. Binbir nüktelik ve incelikle vahiylerini, insan ruhuna tecelli ettiren, ‘En Hoşgörülü”ye dua ettiler. Samimi yüreklerin beyazlığı, ebediyen korunsun diye.

Perihan Akçay – Hira’dakiler Kitabından…

Diğer Yaşanmış İbretlik Hikayeler… 

Naz Makamında

Tavafta Elele

Gaye Değişti Mi

Bazıları Rablerini Unutmazlar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir