Karşılığı AhiretteKarşılığı Ahirette  - inanankalpler.net

Horasan’dan bir adam Basra’ya gelir ve Habibü’l-Acemi’ye on bin dirhem bırakır.Ve bununla bana bir ev satın al. Mekke’den döndüğümde içinde oturacağım, der.

O, oradan ayrıldıktan sonra Basra’da bir kıtlık olur. Öylesine kıtlık ki, kimse yiyecek bir parça ekmek bile bulamaz. Bunu gören Habib dayanamaz, kendisine emanet edilen para ile un alıp halka dağıtır. Kendisine, niçin böyle yaptın? diye sorduklarında şu cevabı verir:

— O, bana dünyada bir ev al, dedi; bense ona âhirette, cennette bir saray satın aldım. Geldiğinde durumu anlatırım. Razı olmazsa parasını kendi cebimden öderim.

Adam, nihayet Mekke’den döner ve Habib’e gelip sorar:

— Nasıl evi aldın mı?

— Tabii. Hem de pınarlar ve ağaçları ile birlikte…

— Haydi gidelim de onu bana gösteriver!

— Ne görmesi?, Sana Allah’tan bir saray satın aldım. Hem de cennette! Adam buna pek sevinir. Senin yaptığın bu iyiliğe karşı bir senet isterim, der.

Hemen şöyle bir senet tanzim eder:

«Bismillâhirrahmanirrahim! Bu, Habbiü’l-Acem’in falan oğlu falana, Allah’tan cennette bir köşk satın aldığını mübeyyin bir senettir. Karşılığını âhirette Allah’tan alacaktır.»

 

Ölünce bu senedin kefeninin içine konmasıI ayrıca vasiyyet etti. Gerçekten de adam birkaç gün sonra öldü ve senedi kefeninin içine sarıp gömdüler.

Ertesi sabah kabrinin üstünde şu ibare yazılı bir mektub buldular: «Falan oğlu falana, cennetten bir köşk satın aldığı için, Allah’ın, Habibü’l-Acemi’ye verdiği bir beraat senedidir bu!»

Habib o mektubu alır, ağlar ve şöyle der: «İşte Allah’ın lütfettiği beraatim!»

Nüzhetü’l Mecalis’den Dini Hikayeler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir