Hayat Hissettiğiniz KadarHayat Hissettiğiniz Kadar- inanankalpler.net

Son zamanlarda birçok insanın davranışlarını incelediğimde çok ilginç bir durumun dikkatimi çektiğini fark ettim. Paylaşmak istiyorum. İnsanlar bazı nedenlerden hayatlarından keyif alamıyorlar, haz duymuyorlar ve belki de tatminsizlik yaşıyorlar.

Hayatın içinden çekilmiş resimlere baktım:

* Kimisi kazançlarının yeterli düzeyde bulunmadığından yakınarak ‘yetersizlik’ içerisinde bulunmayı seçmiş,
* Kimisi iş ortamındaki takdir edilmeyişten kaynaklanan ‘verimsizlik’ seçimini yapmış,
* Kimisi her şeye sahip olduğu halde bir türlü mutlu olmayışından ‘tatminsizlik’ yoluna sığınmış,
* Kimisi yaşadığı hayatın arzu ettiğini kendisine vermediğinden ‘mutsuzluk’ tercihini kullanmış,
* Kimisi içinde bulunduğu hayatın geçiciliğinden ‘gününü gün etme’ anlayışına müptela olmuş,
* Kimisi her şeye olumlu bakmak düşüncesinden ‘mutluluk oyunu’nu oynama yoluna girmiş,
* Kimisi hayatını sorgulayarak ruhunda oluşan nedenlerden ‘hayatın anlamı’nı sağlama uğraşının içinde yol almayı benimsemiş, halde yaşamını sürdürüyor halde fotoğraf karelerine ulaşabildim. Bu iç dünya görüntüleri insanların bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek ortaya serdiği davranış kalıplarını oluşturuyor. Biz beğenelim ya da beğenmeyelim, rahatsız olalım ya da olmayalım bütün bunlar ayrı ayrı bir yaşam tercihi olmuş.

Genel olarak bakıldığında insanların çoğu ‘duygu, his ve anlayış eksikliği’nin vermiş olduğu ‘yaşanmamış hayat’ları tercih eder olduklarının pek de farkına varamaz hale gelmişler. İnsanları bu kadar duygularından koparan bir dünyanın mimarları bu başarılarından dolayı gurur duymalıdırlar. İnsanların hissedemez hale gelişi, anlayışların dar çerçevelere hapsedilir olması, umutsuz ve tükenmişlik ifade eden davranışlar ve iç dünya görüntüleri sergiliyor olmalarını sağlamakla ne kadar büyük zarar verdiklerinin farkında olmayan ya da bunu bilinçli yapanların üzerlerinde çok ciddi düşünmeleri gereken bir ‘yitik hayat’ miraslarının yeniden gözden geçirilmesi düşüncesini gündemimize taşıyor hale geldi.

Bütün insanlığın öncelikle kendi özel hayatlarında, ardından etraflarındaki insanların hayatlarına ‘anlam ve değer’ katma çabası içerisine girilip kalp ile beynin anlayış potasında yoğrulduğu bir ‘hissediş’le ‘varoluş’ mücadelesine yeniden girmek zorunluluğu bulunmaktadır.
Anlayışın, sevginin, anlamın, kendine değer katmanın, şefkatin, hayatın güzelleştirilmesi çabası insanların iç ve dış dünyalarını huzurlu ve mutlu kılan bir iksir olacaktır.

İçinde bulunduğumuz hissizlik dünyasındaki yok oluştan, hissedilen ve anlam katılan bir varoluş dünyasına yolculuk yapmak, kendimiz için ve içinde bulunduğumuz dünya için bir ‘güzellik’ olacaktır.
Dolu dolu, arzu edildiği gibi, hissedilerek yaşanılan, hissedilerek yaşanırken de ‘anlam ve değer harmanı’ ile aynı potada eritilmiş gerçek ve mutlu bir yaşam umudunda olmak bu yolda yapılabilecek en değerli bir çalışma olacaktır.

Abdüllatif Erdoğan Hocamızın, İç’te ve İş’te Başarı ve Mutluluk Yolları -Düşünceye İnce Ayar- kitabından alıntıdır.

Hayatınızdaki Engeller

Arayış – Hayat Bir Arayış

Hayata Anlam Yükleyebilmek

Siz Hayatınızın Fotoğrafını Çekmeyi Denediniz Mi?

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir