Sünnette Takvanın Önemi Ve FaziletiRasulullah (s.a.v.) takvayı çok emreder, hutbe ve tavsiyelerine takva ile başlar, yeri geldikçe Ashabını buna teşvik ederdi. Bu takvanın önemini gösterir.

Takva bütün hayrın toplamıdır, dünya ve ahiret saadetinin ve kurtuluşunun merkezidir. Nasıl olmasın ki Cenab-ı Hak inayetini takva üzerinde yoğunlaştırmıştır. Amellerde ihlasın gereği olmuştur. Öncekilerin ve sonrakilerin dünya ve ahiret saadeti de takvaya bağlıdır.

Takvanın önemini ve neden sakınılması gerektiğini bildiren bazı hadisler…

1- Ebu Hüreyre (r.a.) den: “Rasulullah’a (s.a.v.):

-İnsanların en keremli (şerefli)si kimdir? diye soruldu.

“Allah katında onların en keremlisi en fazla takvalı olanlarıdır” buyurdu.

– Bunu sormuyoruz, dediler.

“İnsanların en şereflisi Allah’ın peygamberi Yusuf’tur ki o peygamber (Yakub)un oğlu, Peygamber (İshak)ın oğlu, Allah’ın dostu (İbrahim) in oğludur” buyurdu.

– Bundan da sormuyoruz, dediler.

– “Bana Arabın aslına mı soruyorsunuz?” buyurdu.

– Evet, dediler.

– “Dinde derin anlayış ve bilgiye sahip olursanız, cahilliyyet döneminde hayırlı olanlarınız, İslam döneminde de hayırlılarınızdır. (753).

⇒ Kur’an-ı Kerim’de Takvanın Önemi Ve Üstünlüğü ⇐

2- Büreyde (r.a.) den: “Rasulü Ekrem (s.a.v.) bir orduya veya müfrezeye kumandan tayin ettiği zaman, özellikle yakınlarına tutumunda takva ile davranmasını ve maiyetindekilere hayırla muamele etmesini tavsiye ederdi. Sonra ona şöyle buyururdu:
“Allah’ın ismiyle, Allah’ın yolunda gaza edin. Allah’ı inkar edenlerle savaşın. Gaza edin, zulmetmeyin, ağız, kulak, burun kesmeyin, çocuk ve kadınları (savaşa katılmadıkları takdirde) öldürmeyin…” (754).

3- Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.) den: “Rasulullah’ı (s.a.v) şöyle buyururken işittim:
“Allah takva sahibi, zengin, kendini ibadete veren kulu sever.” (755).

4- Numan b. Beşir (r.a.) den: “Babam malından bir kısmını bana bağışladı. Annem Amre binti Revaha:

-Rasulullah’ ı (s.a.v.) buna şahid tutmadıkça bu bağışa razı olmuyorum, dedi. Babam, bana verilen bağışa şahidlik etmesi için Rasulullah’a (s.a.v.) gitti Rasulullah (s.a.v.) ona:

– “Bu bağışı bütün çocuklarına da yaptın mı?” diye sordu.

Babam: – Hayır, deyince:

“Allah’tan korkun ve evlatlarınız hakkında adaletli davranın” buyurdu. (756).

5- Ebu Necih Irbad b. Sariyye (r.a.) den: “Rasulullah (s.a.v.) bize öyle etkili bir vaaz yaptı ki onun tesiriyle gözler sel gibi yaş akıttı, kalbler korkudan titredi. Biz:

-Ya Rasulallah, bu sanki dünya hayatına veda eden birinin vaazına benziyor; bize tavsiyede bulun, dedik. Rasulü Ekrem (s.a.v.) şu tavsiyeyi yaptı:

Size Allah’ın (emir ve yasakları konusunda) takvayı tavsiye ediyorum: Bir de başınıza Habeşli bir köle de geçse (Şer’i Şerifle amil olmak şartıyla) dinleyip itaat etmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü sizden kim hayatta kalırsa çok anlaşmazlıklar görecek. Benim sünnetime ve hidayet rehberi olan halifelerimin sünnetine sarılınız ve onlara sımsıkı bağlanınız. Sonradan uydurulan işlerden de sakınınız, çünkü her bi’d’at sapıklıktır.” (757)

6- Ebu Ümame Sadâ b. Aclen el-Bahili (r.a.) den: “Rasulullah (s.a.v.) in veda haccında şu hutbesini işittim:

“Allah’tan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan ayı orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekatını veriniz, (müslüman) idarecilerinize itaat ediniz; (bu surette rahatça) Rabbinizin Cennetine giriniz.” (758).

Bunlar takvanın önemini gösteren hadislerden sadece bir kaçıdır.

(753) Buhari, Tefsir, lekad kane fi yusufe ve ıhvefihi. Fethu’l-Bari, 8/362 no: 4689. Müslim, Fedail, min fedaili yusuf, 4/1846, no: 2378
(754) Müslim, Cihad ve Siyer, no: 1731
(755) Müslim, Zühd ve Rekaik, 4/2277, no: 2965
(756) Müslim, Hibat, kerahiyyetü tafdili ba’zi’l-evlad fi’l-hibe, 3/1242, no: 1623. Bu hari, Hibe, el-ishad ale’l-hibe. (757) Ahmed b. Hanbel, 4/134. Ebu Davud, Niyet, Lüzumu’l-Cemaa, no: 4607. Tirmizi İlim 16, no: 2678. Tirmizi, hasen sahih olduğunu söylemiştir.
(758) Ahmed b. Hanbel, 5/251. Tirmizi, salat no: 616, hasen, sahihtir, demiştir. Hakim, 1/9; 389. Hakim, Müslim şartına göre sahihtir, demiştir. Zehebi de bunu kabul etmiştir.

Kaynak: Günahların Fert Ve Topluma Zararları 
Yazan: Hâmid b. Muhammed b. Hâmid el-Muslih
Mütercim: İsmail Kaya

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir