Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı DualarUykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Bazı kişiler uykularından korkarak uyanırlar. Küçük çocuklarda uykularında korkarlar.

Uykusunda Korkanların Okuyacağı Dua

Bu duayı okuyup yattığınız zaman biiznillah uykunuzda korkmazsınız. Aşağıdaki hadisde de yer aldığı gibi bu duayı yazıp çocukların üzerine takabilir veya yastıklarının altına koyabilirsiniz. Eğer yazamıyorsanız, çocuğunuz uyumadan önce okuyup çocuğunuzu uyutabilirsiniz.

Amr ibni Şuayb’dan rivayet edildiğine göre, Resülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kendilerine korkudan dolayı şu sözleri öğretirdi:
“Euzü bikelimâtillahi-ttâmmeti min gazabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtini ve en yahduruni.”

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua

(Allah’ın gazabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesvesesinden ve benimle bulunmalarından, Allah’ın Kur’an’ına (tam kelimelerine) sığınırım.”

Ravi demiştir ki, Abdullah ibni Amr, bu sözleri, çocuklarından mümeyyiz olanlara öğretirdi. Mümeyyiz (iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayıracak durumda olan) olmayanlar için de, bu sözleri yazar ve üzerlerine takardı.(1)

İbni Sünni’nin rivayetinde şöyledir:
“Bir adam, Resulüllah Aleyhi ve Sellem’e gelip uykusunda korktuğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:

“Euzü bikelimâtillahi-ttâmmeti min gazabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtini ve en yahduruni.”
Adam bunu söyledi de, korkusu ondan gitti.”
(1) Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Sünni, Ahmed b. Hanbel (Tirmizi demiştir ki bu hadis hasendir.)

Kaynak – Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Diğer Dualar İçin Linklere Tıklayabilirsiniz….

Yatarken Okunacak Dualar
Cuma Sabahında Okunacak Dua
Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir