Siz Evlatlarınıza Neyi Vasiyet EderdinizSiz Evlatlarınıza Neyi Vasiyet Ederdiniz

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

132- Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Ya’kub da,”Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz”(dediler).
133- Yoksa Ya’kub’a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya’kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz; biz ancak O’na teslim olmuşuzdur, dediler.
134 –  Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.
Diyanet Vakfı Meali  – Bakara Suresi- 132/133/134

Ayetlerin Tefsiri:

 132. İbrahim (a.s.) oğullarına kendi dinine tabi olmalarını vasiyet etti. Aynı şekilde Yakup (a.s.) da İbrahim (a.s.)’in dinine uymaları hususunda oğullarına vasiyette bulundu. Her ikisi de dedi­ler ki:: Ey oğullarım! Allah size din olarak İslam’ı seçti. Öyleyse siz de, size ölüm gelinceye kadar İslam’da sebat edin ve bu dine bağlı olarak ölünüz.

133. Yoksa Yakup ölmek üzere olup ta Ona ölüm geldiği ve oğullarına Hz. İbrahim’in dinine tabi olmalarını va­siyet ettiği zaman siz orada hazır mıydınız?

Hani Yakup, oğullarına, “Benden sonra neye tapacaksınız?” demişti Onlar: “Biz tek ilah olan, âlemlerin Rabbi, Allah’tan başkasına tapmayız. O, senin babalarının ve geçmiş ataların İbrahim, İsmail ve İshak’m ilahıdır. Biz sadece O’na itaat eder ve O’na boyun eğeriz” demişlerdi. Maksat, şirkten uzak olduklarını ifade etmektir. Yüce Allah, bu temiz nesle işaret ederek şöyle buyurur:

134. Onlar, yani İbrahim ve oğulları gelip geçmiş bir cemaat ve bir nesildir. Onların kazandıklarının sevabı kendilerinin, sizin kazandığınızın sevabı da sizindir. Kıyamet gününde onların dünyada yaptıkları size sorulmaz. Bi­lakis herkes, kazanmış olduğu kötülüğün yükünü tek başına taşıyacaktır.

Tefsir – Safvetü’t-Tefasir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir