Cuma Günü Duaların Kabul Edileceği VakitCuma günü duaların kabul edildiği vaktin hangi vakit olduğu konusunda çok sayıda görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerin sayısı otuza ulaşmaktadır.

Bu görüşlerin içinde tercihe en uygun görülene göre söz konusu vakit, cuma na­mazı için kametin okunmasından insanların namazı kılıp bitirmeleri arasında kalan vakittir.

Hadislerde Cuma Günü Duaların Kabul Edileceği Vakit

1690- Tirmizi, Kesir bin Abdullah bin Amr bin Avf (r.a)’tan, o baba­sından, o da dedesinden (yani kendi babasından) rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:

“Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki, o vakitte kul Allah’tan her ne dilese Allah onu ona verir.” Dediler ki:
“Ya Resulullah (a.s)! O vakit hangi vakittir?” O da şöyle buyurdu:
Namaz için kamet getirilmesinden namazın bitirilmesine kadar olan vakittir.” 

Tirmizi -Ebvabu’s-Salat,  Bu hadis şahitlerinin bulunması itiba­riyle hasendir. Tirmizi: “Bu hadis hasen, gariptir” demiştir. Bu konuda Ebu Musa, Ebu Zer, Süleyman, Abdullah bin Selâm, Ebu Lubabe, Said bin Ubade ve Ebu Umame’den de hadisler rivayet edilmiştir.

1691- Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet etmişlerdir:
“Resulullah (a.s) cuma gününden söz etti ve şöyle buyurdu:

O günde öyle bir vakit vardır ki, kul ibadete durmuş namaz kılarken o vakite denk getirerek Allah’tan her ne dilese mutlaka Allah onu ona verir.
(Resulullah a.s) bunu söylerken o vaktin çok kısa olduğunu ifade etmek için eliyle de işaret etti.”

Bir rivayete göre de Ebu Hureyre (r.a) şöyle söylemiştir: “Ebu’l-Kasım (yani Resulullah a.s) şöyle buyurdu:

Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki…

Daha sonra yukarıdakinin benzeri bir ifadeyi nakletti ve şöyle söyledi: “Eliyle de onun azlığına, kısalığına işaret etti.

Müslim -Kitabu’l-Cumu’a ,  Buhari Kitabu’l-Cumu’a

Bunun benzeri bir başka rivayetin sonunda da şöyle denmektedir: “Eliyle serçe parmağını orta parmağı ile adsız parmağının içine koyarak işaret etti. Biz de: “(Bu vaktin) az olduğuna işaret ediyor” dedik.”

Buhari (91436) 68-Kitabu’t-Talak

1696- Ebu Ya’la, Enes bin Malik (r.a)’den şöyle rivayet etmiştir:

“Cuma Resulullah (a.s)’a arzedildi. Cibril (a.s.) onu elinde beyaz bir ayna gibi getirdi. Ortasında da siyah bir nokta gibi bir şey vardı. (Resulullah a.s):

Bu nedir ey Cibril?” diye sordu. O da şöyle söyledi:

Bu cumadır. Bunu Rabhin, senin için ve senden sonra kavmin (üm­metin) için bayram olması üzere sana arzediyor. Onda sizin için bir hayır da vardır.

Sen ilk olursun Yahudiler ve Hıristiyanlar ise senden sonra olurlar (yani senin bayramın Yahudilerin ve Hıristiyanların bayramlarından Önce gelir ). Onun içinde bir vakit vardır ki herhangi kimse onda kendine kısmet olan bir hayır dilese o mutlaka kendine verilir veya herhangi kö­tülükten (Allah’a) sığmsa ondan daha büyüğü kendinden uzaklaştırılır. Biz de onu ahirette Yevmu’I-Mezid (Fazlalık Günü) olarak adlandırırız…

Daha sonra hadisin devamını vermiştir.

Yine Ebu Ya’la’nm nakletmiş olduğu bir hadise göre Enes bin Malik (r.a) şöyle söylemiştir:

Resulullah (a.s) şöyle buyurdu:

Bana günler arzedildi. Bunların arasında cuma günü de arzedildi. O tıpkı beyaz bir ayna gibiydi ve ortasında da siyah bir nokta vardı. “Bu nedir?” dedim. “O (duaların kabul edildiği) vakittir denildi.”

Mecme’u’z-Zevaid (2/163-164) Heysemi şöyle söylemiştir: “Bunu Taberani, Ev-sat’ta rivayet etmiştir. Ravileri sikadırlar. Ebu Ya’la bunun bir parçasını rivayet etmiştir. (71130) Bunun Taberani’nin şeyhinin (yani Taberani’nin kendinden hadisi aldığı kişinin) dışında kalan ravileri Sahih’te isimleri geçen ravilerdir. Söz konusu kişi ise sikadır.*

Sika ne demek? Kelime anlamına göre, kendisine itimad olunan, güvenilen kimse demek olan “sika” hadis ıstılahında gerek adâlet gerekse zabt yönünden kusursuz olan hadis râvileri hakkında kullanılan bir tabirdir. 

Kaynak: Hadislerle İbadet Ansiklopedisi – Said Havva

İlginizi Çekecek Dua İle İlgili Yazılar…

Cuma Sabahında Okunacak Dua
Dua İle İlgili Hadisler
Duanın Fazileti Ve Vakti

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir