Rasule Emredilen Tüm İnsanlığa Emir HükmündedirRasule Emredilen Tüm İnsanlığa Emir Hükmündedir

Bismillâhirrahmânirrahîm

91- Ey Muhammed de ki; “Bana sırf bu şehrin Rabb’ine kulluk etmem emredildi. O bu şehri dokunulmaz kıldı. Her şey O’nundur. Bana O’nun buyruğuna boyun eğenlerin ilki olmam emredildi.
92- Bana bir de Kur’an okumam emredildi. Kim doğru yola gelirse kendi iyiliği için doğru yola gelmiş olur. Kim eğri yola saparsa de ki; ben sadece bir uyarıcıyım.
93- “De ki; Hamd Allah’a mahsustur. O ilerde size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. ” Rabb’in onların yaptıkları işlerden kesinlikle habersiz değildir.
Neml Suresi 91-92-93

Neml Suresi 91-92- 93. Ayetlerin Tefsiri

Araplar’ın müşrikleri de Mekke’nin kutsal bir şehir olduğuna, Kabe’nin Kutsal bir ev olduğuna inanıyorlardı. Zaten onlar Araplar’a karşı üstünlüklerini Kabe’nin kutsallığından alıyorlardı. Buna rağmen bu evi kutsal kılan ve bütün bir hayatlarını bunun üzerine kuran Allah’ın birliğini kabul etmiyorlardı. Hz. Peygamber –salât ve selâm üzerine olsun– inanç sisteminin temellerini sağlamlaştırılması gerektiği gibi sağlamlaştırıyor. Bu şehri kutsal kılan Allah’a kulluk yapmakla görevli olduğunu açıklıyor. Ona asla ortak koşamayacağını belirtiyor. İslam Düşüncesindeki Tek İlahlık Gerçeği’ni bütünü ile ortaya koyuyor. Bu Şehrin Rabb’i evrende yer alan her şeyin Rabb’idir “Her şey O’nundur” Yine açıkça müslümanlardan olmakla emredildiğini ilan ediyor. Öyle müslümanlar ki, onların her şeyi Allah’ındır. Başkasının onlarda bir payı ortaklığı yoktur. Bu zaman içinde uzayıp gelen muvahhidlerin, teslim olmuşların kervanıdır.

İşte Hz. Peygamberin mesajının özü budur. Bu mesaj vasıtası ile, Kur’an’ın okunmasıdır.

Bana bir de Kur’an okumam emredildi.

Kur’an bu davanın hem kitabı, hem ana yasası ve hem de vasıtasıdır. Peygamber bu silahla kafirlere karşı mücadele etmekle görevlendirilmiştir. Ruhlara ve akıllara mücadelede o tek başına yeterlidir. Onda insanın iç alemini bütünü ile kuşatıcı, duyguların tüm kapılarını zorlayıcı, katı kalbleri sarsıcı, artık rahat edemeyecek biçimde yerinden oynatıcı bir özellik vardır. Bunun ötesinde savaşın farz kılınışı ise mü’minleri belalardan, sıkıntılardan korumak ve bu Kur’an ile özgür bir ortamda çağrının yapılmasını garantiye almak içindir. Otoritenin gücü ise Allah’ın yasalarını uygulamak içindir. Çağrıya gelince Kur’an onu yeter:

“Bana bir de Kur’an okumam emredildi.”

“Kim doğru yola gelirse kendi iyiliği için doğru yola gelmiş olur. Kim eğri yola saparsa de ki; Ben sadece bir uyarıcıyım.”

İşte burada Allah’ın terazisinde sapıklık ve doğru yol ile ilgili konularda bireysel sorumluluk esastır. Bu bireysel sorumlulukta insanın onuru ve şerefi de ortaya çıkmaktadır. Zaten İslam bunu garantiye almaktadır. İnsanları hayvan sürüleri gibi imana sürüklemez. Sadece onlara Kur’an okur. Sonra onları kendi hallerine bırakır. Kur’anın onların iç alemlerindeki görevlerini yapmasını bekler. Kur’an kendine has, derin nüfuz sahibi metoduna uygun biçimde onlara yönelir. Fıtrata, Kur’an’ın metoduna uygun düşen değişmez yasalarına uygun biçimde ve derinlerine inerek hitab eder.

De ki; “Hamd Allah’a mahsustur.”

Bu kendisinden söz edeceği Allah’ın eylemine bir giriştir.

O ilerde size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız.

Yüce Allah gerçekten doğru söylüyor. Yüce Allah her gün kendi kullarına onların iç alemlerine ve dış alemlerine yerleştirdiği ayetlerinden bazılarını gösteriyor. Sırlarla dolup taşan bu evrenin sırlarından bazılarını onlara açıp gösteriyor.

Rabb’in onların yaptıkları işlerden kesinlikle habersiz değildir.

İşte bu şekilde surenin sonunda onlara sanki dokunuşta bulunuyor. Hem de bu kapalı, güzel, ürpertici ifade ile… Sonra onları kendi hallerine bırakıyor. Dilediklerini yapsınlar diye. Her şeye rağmen onların iç alemlerinde bu derin, etkili dokunuşun izleri silinmez.

Rabb’in onların yaptıkları işlerden kesinlikle habersiz değildir.

Kaynak- Fizilal’il Kur’an

Her Kavim Kıyametten Önce Helak Olur Yada Azaba Uğrar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir