Gerçek KörlükGerçek Körlük -Hacc Suresi 46

Hacc Suresi 46. Ayet Meali Ve Tefsiri

Bismillâhirrahmânirrahîm

46- Yer yüzünde gezip dolaşmıyorlar mı, böylece onların kendisiyle akledebilecek kalpleri ve kendisiyle işitebilecek kulakları oluversin? Çünkü gerçek şu ki, gözler kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler körelir.

“…. kalpler kör olur” sözleri, gerçek anlamda değil, mecazi anlamda kullanılmıştır. Kalp, tüm duygular, hisler, zihnî ve ahlakî niteliklerin merkezi olarak kabul edildiğinden, bu sözler kendi inatçılıklarının onları duymaktan ve akıllı hareket etmekten alıkoyduğunu ima etmek üzere kullanılmışlardır.

Kaynak- Tefhimu’l Kur’an / Hacc Suresi – 46

Bismillâhirrahmânirrahîm

46- Onlar, hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı? Bari bu yolla düşünecek kalplere ve işitecek kulaklara sahip olsalar. Gerçek şudur ki, gözler kör ol­maz, ama göğüslerdeki kalpler körelir.

Allah’ın âyetlerini ve kudretini inkâr eden bu kâfirler hiç yeryüzünde do­laşıp daha önceki kâfirlerin nasıl helak olduklarını görmezler mi? Böylece ken­dilerinin, düşünen akılları, işiten kulakları olmuş olsun. İnat ve inkârlarından vazgeçip hakka yönelsinler. Zira asıl körlük, gözlerin maddi olarak görmemesi değil, kalplerin manen görmez hale gelmesidir.

Kaynak – Taberi Tefsiri

 

Batılın Köpüğü Hakkın Cevheri
İlahi Sorumluluktan Kurtulamazsınız
Müminler Sadece Allaha Dayansınlar
Haddi Aşanlara Güzel Gösterilenler
Yaradılışı Düşünmeden Haktan Dönenler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir