Yatarken Okunacak DualarYatarken Okunacak Dualar

Yatarken hangi duayı okumalıyız ? Hadisler doğrultusunda Peygamberimizden yatarken okunacak dualar …

Hazreti Ali’den (radıyallahu Anh) sahih isnadla rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatacağı zaman şöyle derdi:

Yatarken okunacak dua

“Allâhümme inni ve euzü bivechike’lkerimi ve bikelimâtike’ttâmmeti min şerri mâ ente âhizun binâsıyetihi. Allâhümme ente tekşifu’l-mağreme velme’seme. Allâhümme lâ yühzemu cündüke ve lâ’ yuhlefu va’düke ve lâ yenfa’u zelceddi minke’l-ceddü. Sübhâneke ve bihamdike.”

“Allah’ım! Senin tasarrufun altında bulunan şeyin şerrinden, Kerim olan zatına ve her yönü ile mükemmel kitablarına sığınırım. Allah’ım! Borcu ve günahı Sen dağıtırsın. Allah’ım! Senin ordun mağlub olmaz, va’dın da bozulmaz. Güçlüye gücü fayda vermez; güç ve azamet ancak Sendendir. Sana hamd ederek Seni (noksanlıklardan tenzih ederim” (Ebu Davud – Nesai)

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Aişe (r.anha) anamız şöyle demiştir:

Rasülullah (s.a.v.)  yatağına yatacağı zaman, Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyarak avuç içine üfler eliyle vücudunu sıvazlardı. (Buhari. Deavat ,12)

Buhari ve Müslim’in diğer bir rivayetinde, Rasülullah (s.a.v.) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup üfler, başından yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar elleriyle sıvazlar ve bu işi üç sefer yapardı. (Buhari, Fedailu’l Kur’an – 14)

Enes (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi:

“Elhamdülillahillezi et’amena ve seka’nâ ve kefanâ ve avâna fe kem mimmen la kafiye lehu vela mu’viye “

“Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi koruyup barındıran Allah’a hamdolsun. Koruyup barındıran, yeteri kadar yiyecek içecek ile barınabileceği bir yer bulamayan niceleri var.” (Müslim, Zikir – 64)

Huzeyfe (r.a.)’dan bildirildiğine göre Rasülullah (s.a.v.) uyumak için yatağa girdiğinde sağ elini sağ yanağına koyarak şöyle dua ederdi:

“Allahumme kıni azabeke yevme teb’asu ibadeke “

“Allahım kutlarım yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru!” (Tirmizi, Deavat-18; Ebu Davud, Edeb-98)

Ayet Ve Hadislerle Müslümanca Yaşama Rehberi – Abdullah Parlıyan

Diğer dualara linklerden ulaşabilirsiniz…

Arabaya Binerken Okunacak Dua
Üzüntü Ve Dertli İken Okunacak Dualar
Nazara Karşı Dualar Ve Sureler
Yeni Elbise Giyerken Yapılan Dua
Üzüntü Yahut Kederli İken Okunacak Dua
Ezan Duası

Bir yorum

  1. SOHBETHANEM 4 Temmuz 2018 Alıntıla

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir