Rabbine YönelRabbine Yönel

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

7. O halde boş kaldın mı hemen yorul!
8. Ve yalnız Rabbine yönel!

İnşirah Suresi 7-8

Kurtibi tefsirinden açıklama: – Bir İşi Bitirdikten Sonra Bir Diğerine Yönelmek-

“O halde boş kaldın mı” buyruğu hakkında Ibn Abbas ve Katade şöyle demişlerdir: Namazını bitirdin mi “hemen yorul!” Yani duaya yönelmekte mübalağa et ve O’ndan ihtiyacın olan şeyleri iste!

İbn Mesud dedi ki: Farzları eda edip bitirdiğin vakit, gece namaza kalk­mak suretiyle yorul.

el-Kelbi dedi ki: Risaletini tebliğ etmeyi bitirdin mi “hemen yorul!” Ya­ni kendi günahın, mü’minler ve mü’min kadınlar için mağfiret dile!

Hasen ve yine Kacade şöyle demişlerdir: Düşmanın ile cihadını bitire­cek olursan, hemen Rabbine ibadet ile yorul.

Mücahid’den: “O halde” dünya işlerini bitirip “boş kaldın mı hemen” na­maz kılmakla “yorul” diye açıkladığı nakledilmiştir. el-Hasen’den de buna yakın bir açıklama nakledilmiştir.

el-Cüneyd dedi ki: İnsanların işlerini bitirdin mi hemen hakka ibadete ge­reği gibi gayret göster.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir