MerhametMerhamet - www.inanankalpler.net

İslam; Allah’ın emirlerine saygı göstermeyi, mahlukata karşı merhametli olmayı hayalı ve iffetli olmayı, başkalarının haklarına saygı göstermeyi istemektedir.

Âlemlerin rabbi ve yaratıcısı olan yüce Allah, yeryüzünde bulunan her canlıya merhametle muamele eder. Ancak yaratıklara zarar verenler yine Allah’ın yaratıklarına olan merhameti icabı zarara uğratılırlar.

Bu merhametin enginliğini kavrayabilmek için tüm yaratıkların kalbinde besledikleri merhamet duygularının, Allah’ın merhametinin sadece yüzde birini teşkil edebileceğini düşünmek icâb eder.

Yüce Allah, uçsuz bucaksız bu engin merhametinden dolayı Hz. Muhammed’i âlemlere rahmet olarak göndermiş ve onun getirdiği din ile insanların saadet ve selametlerinin yollarını göstermiş, selametle felaketin sınırlarım belirlemiştir.

Merhametli olmak ve merhamet ile ilgili 2 Hadis-i Şerif…

Ebu Saidi’l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

İnsanlara merhametli olmayana Allah Teâla merhamet etmez. Kütüb-i Sitte,Tirmizi, Birr 16, (1923).

Âişe  radıyallahu anhâ  şöyle dedi:

Çölde yaşayan bedevîlerden bir grup Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in huzuruna geldiler ve:

– Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? diye sordular. Peygamberimiz:

– “Evet” buyurdu. Onlar:

– Fakat biz, Allah’a yemin ederiz ki, onları öpmüyoruz, dediler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Allah sizin kalblerinizden merhamet duygusunu çıkarıp almışsa, ben ne yapabilirim ki!” buyurdu. Buhârî, Edeb 18; Müslim, Fezâil 164. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 3

Merhamet Kimin Kalbinden Çıkar

Şefkat Ve Merhamet

Merhamete Teşvik…

Merhamet Etmek

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir