Resul der ki – Namazı Benim Kıldığım Gibi KılınızResul der ki – Namazı Benim Kıldığım Gibi Kılınız

Cuma Namazının Farz Olmasının Şartları

Câbir b. Abdullah’ın naklettiği bir hadiste şartlar şöyle belirlenmişti:
“Allah’a ve âhiret gününe inananlara Cum’a namazı farzdır. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadın ve hastalar bundan müstesnadır” (Ebû Dâvud, I, 644, H. No: 1067; Dârakutnî, II, 3; Bağavî, Şerhu’s-Sünne, I, 225) Bu istisnaların dışında kalan her Müslüman erkek bu namazla yükümlü demektir.

 

Buna göre şartlar şöyledir:
Cuma namazı; namaz, oruç, hac, zekât kelimeleri gibi, fıkıh usulü açısından “kapalı anlatım (mücmel)” özelliği olan bir terimdir. Bu yüzden onun kılınış şekil ve şartları âyet, hadis ve sahabe açıklamalarına ihtiyaç gösterir. Çünkü Allah elçisi “Namazı benim kıldığım gibi kılınız” buyurmuştur.(Buhârî, Ezan, 18; Edeb, 27)

A) Erkek olmak: Cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olup, öğle namazını kılmaları gerekmez (es-Serahsî, II, 22, 23; İbn Abidin, Reddü’l-Muhtâr, I, 591, 851-852).

B) Hür olmak: Hürriyetten yoksun bulunan esir ve kölelerle, ceza evindeki hükümlülere, Cum’a günü öğle namazını kılmaları yeterlidir. Cuma namazı farz değildir. Ancak anlaşmalı (mükâteb) kölelerle, kısmen azad edilmiş kölelere farzdır. Kendisine Cuma namazı farz olmayan köle esir veya mahkûmlar her ne sûretle olursa olsun, Cuma’yı kılmış olsalar, sahih olur.

C) Mukîm olmak: Yolcuya Cuma namazı farz değildir. Çünkü o, yolda ve gittiği yerlerde genel olarak güçlüklerle karşılaşır. Eşyasını koyacak yer bulamaz veya yol arkadaşlarını kaybedebilir. Bu sebeple ona bazı kolaylıklar getirilmiştir.

D) Hasta olmamak veya bazı özürler bulunmamak: Namaza gidince hastalığının artmasından veya uzamasından korkan kimselere Cuma farz olmaz. Yine, hasta bakıcı, aciz ihtiyar, gözü görmeyen, ayaksız, kötürüm ve Müslümanlar Cuma’yı kılarken onların güvenliğini sağlamakla görevli olan emniyet nöbetçisi gibi özrü bulunanlar, vakit bulunca öğle namazı kılmakla yetinirler. Ancak bu kimseler cemaatle Cuma namazına katılırlarsa yeterli olur (es-Serahsî, II, 22, 23; İbnü’l-Humam, Fethu’l-Kadir, I, 417)

Ayrıca, düşman korkusu, şiddetli yağmur ve çamur, ağır bir hastaya bakma gibi özürler de Cuma namazını kılmamayı mubah kılan özürlerdir.

Körün, elinden tutup camiye götürecek kimsesi olursa, Cuma’yı kılması İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre farz olur.

Üzerlerine Cuma namazı kılması farı olmayan Müslüman kimseler, Cuma’yı kılmaya imkân bularak kılsalar, vaktin farzını eda etmiş olurlar, artık o günün öğle namazını kılmaları gerekmez.

Cuma namazı kılmaları farz olmayan kimseler, bulundukları bölgede Cuma namazı kılınıyor ise, öğle namazını cemaatle değil, yalnız başlarına kılarlar. Bulundukları bölgede Cuma namazı kılınmıyor ise, öğle namazlarını cemaatle kılabilirler.

Kaynak: İslam Ansiklopedisi

Cumanız Mübarek Olsun

Cumanız Mübarek Olsun…

Cuma Namazının Geçerli Olması
Cuma Namazının Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar
Cuma Namazının Farz Olmasının Delilleri
Cuma Namazı Nerede Ve Ne Zaman Farz Oldu

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir