Kuran’ı Terk EdenlerKuran-ı Terk Edenler

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

 

30- Peygamber, “Ey Rabbim! Kavmim şu Kur’an’ı terk edilmiş bir şey hâline getirdi” dedi.
31-Biz, işte böyle, her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter.
Diyanet İşleri Meali / Furkan Suresi – 30/31

Furkan Suresi 30. ve 31. Ayetlerin Açıklaması:

30. Müşrikler Kur’an’a karşı saldırılarını çoğaltınca Peygamber (s.a.v)’m canı sıkıldı ve onları Allah’a şikâyet etti. Yani, Resûlullah (s.a.v.) dedi ki: “Ey Rabbim! Kureyş Kur’an’a inanmayıp yalanladı ve onu terkedilmiş olarak arkalarına attı, onu dinle­mekten yüzçevirdi.” Tefsirciler şöyle der: “Bu sözü nakilden maksat, müş­riklerin söylediklerini haber vermek değildir. Bilakis maksat, Peygamberin (s.a.v.) şikâyetinin büyüklüğü ve kavmini korkutmasıdır. Çünkü peygamber­ler Allah’a sığınıp kavimlerinden şikâyet ettiklerinde, mühlet verilmeksi­zin onların başına azap gelmiştir.”

31. Senin kavminin müşriklerinden sana karşı düşmanlar çıkardığımız gibi, her peygamberin kavminin kâfirlerinden kendisine karşı düşmanlar çıkardık. Bundan maksat, Rasûlullah (s.a.v.)’ın diğer peygamberlere uyması suretiyle teselli edilmesidir. Ey Peygamber! Doğru yola iletici ve düşmanlarına karşı yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Sen, düşmanlık edenlere aldırış etme.

Furkan Suresi 30. 31. Ayetlerin Tefsiri

Tefsir / Safvetü’t-Tefasir

 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir