Allah Katında İyiliğin Ve Kötülüğün KarşılığıAllah Katında İyiliğin Ve Kötülüğün Karşılığı

Peygamber (s.a.v) Aziz ve Celîl olan Rabb’inden rivâyet ettiği bir hadisin şöyle dedi :

“Şüphesiz Yüce Allah (eşyadaki) güzellikleri ve çirkinlikleri takdir edip yazdı. Sonra güzellerin güzelliğini, fenaların ve kötülerin de çirkinliklerini beyan edip açıkladı. Her kim  bir güzel  iş yapmak diler de onu yapamazsa, Allah o kimse hesabına kendi dîvânında (meleklerine ) tam bir hasene  (sevâbı )yazdırır. Eğer o kimse güzel bir iş  yapmak ister ve yaparsa Allah o kimse lehine kendi dîvânında on hasene sevâbından yediyüz misline  ve daha  çok  emsâline  kadar  hasene sevâbı yazdırır.
Bir kimse de çirkin bir iş yapmayı kasdeder ve onu işlemezse, Allah kendi dîvânında onun lehine tam bir hasene sevâbı yazdırır. Eğer o kimse  fenâ bir iş yapmak ister de  o fenâlığı yaparsa, Allah onun  aleyhine bir tek kötülük yazdırır.

[Buhari]

⇔ İyilik Ve Kötülük Kimdendir⇔ 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir