İki Âmâ’nın Duasıİki Âmâ’nın Duası

Allah’a yalvaran ve boyun eğen kulun ibretlik hikayesi…

İki Âmâ’nın Duası

Gözleri kör olmuş iki adam, Ümmi Cafer’in geçtiği yolun ortasına oturmuşlardı. Ümmi Cafer iyiliksever bir hanımdı.

Biri:

“Allahümmerzuknî min fadlike –Allahım, beni fazlından rızıklandır! diye dua ederken, diğeri:

Allahümmerzuknî min fadlı Ümmi Cafer! – Allahım, beni Ümmi Cafer’in ihsanından rızıklandır!” diye dua edermiş.

Ümmü Cafer’in bunların dua tarzlarından haberi varmış. Bu yüzden Allah’ın fazlından isteyene iki dirhem verirmiş.

Ötekine de içine on dirhem konmuş olan kızartılmış bir tavuk yollarmış.

Tavuğu alan kişi, içindekinden habersiz olduğu için, iki dirhem karşılığında öbürüne satardı. Bu hal böyle on gün devam etmiş.

Bir gün Ümmi Cafer tavuk yolladığı şahsa:
Bizim ihsanımız, hâlâ seni zengin yapmadı mı? diye sorar. Adam:

Nedir o? diye cevap verir.
Yüz dinarlık bir meblâğ!

Yok… Ben sadece günde bir tavuk alıyordum. Onu da iki dirhem karşılığında arkadaşıma satarım.

İşte Allah’ın ihsanı terk edip kulun ihsanına başvuranların cezası.

Sen benim ihsanımdan istedin, her gün on dinardan mahrum oldun! Arkadaşın Allah’ın fazlından istedi, on dinar ve bir tavuğa sahip oldu!

Allah’a yalvaranlarla kullarına boyun eğenlerin arasındaki fark budur işte! diyerek ona güzel bir öğüt verdi…

İbretlik diğer hikayeler… 

Vermeyince Mabud Neylesin Sultan Mahmut
Bin Dinarlık Kese
Bir Hürmet Dersi
Son Lokma
Otuz Yıl Göz Yaşı Döktü
Kuşun Öğüdü

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir