Doğruculuğun Ve Yalancılığın Mekanı

Doğruculuğun Ve Yalancılığın Mekanı

 Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Doğruluktan ayrılmayınız! Doğruluk iyiliğe ve iyilikte cennete götürür. İnsan doğru konuşa konuşa ve doğruyu taharri ede ede, neticede Allah katında sıddîk (pek doğru) kişi olarak yazılır.
Yalandan sakınınız! Yalan isyan ve isyan da cehennem ateşine götürür. Kul yalan konuşa konuşa yalanı taharri ede ede neticede Allah katında kezzâb ( pek yalancı olarak yazılır.)
[Tirmizi -3/390]

 

⇒ Ayeti Yalanlayanların Misali Neye Benzer ⇐ 

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir