Ahmet Yesevi Dünyaya TanıtılıyorAhmet Yesevi  Dünyaya Tanıtılıyor

Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olan “Ahmet Yesevi” isimli eseri ile dünyaya tanıtılıyor

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olan Ahmet Yesevi’nin
hayatı, eserleri, menkıbeleri ve hikmetlerinin yer aldığı “Ahmet Yesevi” isimli eseri yayınladı.

Prof. Dr. Necdet Tosun‘un editörlüğünü yaptığı eserde Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet‘inde önemli görülen 123 adet hikmet seçilerek aralarında Kazak Türkçesi, Rusça ve İngilizcenin de bulunduğu birçok dile çevrildi. Hikmetlerin Arap harfli yazımı, Latin harfli okunuşu, sadeleştirme ve tercümeleri birlikte verildi. Hazret-i Piri Türkistan olarak da bilinen Hoca Ahmet Yesevi’nin dünyaya tanıtılması amacı taşıyan eserde, hat ve minyatür sanatları da kullanıldı.

Ahmet Yesevi Kimdir?

 Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ünvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi.  Hoca Ahmet Yesevi, Türk dünyasında hem İslamiyet’in yayılmasında hem de ahlak ve maneviyatın kökleşmesinde önemli katkıları olan önemli bir âlimdir. Ahmet Yesevi ya da Ata Yesevi (Kazakça: Қожа Ахмед Яссауи; Özbekçe: Xoja Ahmad Yassaviy.

Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan “Hazret-i Türkistan” nâmıyla da meşhur “Hâce Ahmed Yesevî” mürşîdi Hâce Yûsuf el-Hemedânî gibi Hanefî bir âlimdir.

Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Sünnî-Nakşîbendî ile Alevî-Bektâşî Tarikâtı’nı da bir hayli derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir. Anadolu’da Ahi Evran, Hacı Bektaş, Mevlana, Taptuk Emre, Yunus Emre gibi veliler onun yolundan yürümüşler ve Türk dilini, edebiyatını, kültürünü özellikle İslam dinini doğru olarak gelecek nesillere aktarmışlardır. Sade bir Türkçe ile Halkın anlayacağı, sohbet tarzındaki Hikmet adlı şiirleri, Çin´den, Anadolu’ya kadar yayılıp, Türk Milletine manevi ışık olmuştur. Ahmet Yesevi hazretleri Hicri 590 (1194) de Yesi (Türkistan) şehrinde vefat etmiştir.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir