Cömertliğin Ve Cimriliğin KarşılığıCömertliğin Ve Cimriliğin Karşılığı

Cömertlik Ve Cimrilik ile ilgili hadisler…

 

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Cömert kişi Allah’a yakın, cennete yakın,insanlara yakın ve cehennem ateşinden uzaktır.

Hasis insan Allah’dan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehennem ateşine yakındır.

Cömert cahil, ibadet eden cimriden Allah’a daha sevimlidir.

[Tirmizi / Birr(İyilik) -40]

 

5848 – Câbir İbnu Abdillah el-Ensâri radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Zulümden kaçının. Zira zulüm, Kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir.”

[Müslim, Birr 56, (2578).]

 

5849 – İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.”

[Ebu Davud, 22 (2511).]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir