Bereketli Ağacın ŞifasıBereketli Ağacın Şifası

Hadislerde zeytinyağının tanımı ve kullanımı…

Ömer (bin el-Hattâb) (R.A)’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
Zeytin yağını ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu, yağ mübarek bir ağaçtan alınmadır.”

“… Ebû Hüreyre (R.anh)’den rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir:

Zeytin yağını (Ekmekle) yiyiniz ve kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarektir.
İbni Mace

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Zeytinyağını yiyin ve sürünün çünkü o bereketli bir ağacın ürünüdür.”

[Tirmizi-1851]

Hz. Ömer ve Ebû Üseyd (radıyallahu anhümâ) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Zeytinyağını yeyin ve onunla yağlanın. Zira, o mübarek bir ağaçtandır.”

Kütübi Sitte -3942  / Tirmizî, Et’ime 43, (1852, 1853).]

AÇIKLAMA:

1- Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadislerinde, katık olarak, ekmekle birlikte zeytinyağının yenmesini tavsiye   buyurmaktadır. Ayrıca zeytinyağının başa sürülmesini de tavsiye buyurmaktadır.Hadis, emir sigasıyla gelmiş olmakla birlikte, tavsiye olarak ifade ediyoruz. Zira ülemâ bunu, gücü yetenlere ve mizacına uyanlara “ibahe” ve nedb” olarak tevil eder, aksi takdirde vecibe olması gerekirdi. Zeynu’l-Irâkî der ki: “Yağlanmaktan murad, onunla saçı yağlamaktır.” Bir rivayette “saçı yağlamak” diye kayıtlanmıştır. Arapların âdeti,   saçlarını yağlamaktı. Bunu, saçlar dağılmasın diye yaparlardı. Bunun emredilmesini, saçın çoğalması veya azalmasına hamletmemeli, sadece dağılmaması ile yorumlamalıdır.”

İbnu’l-Kayyim, yağın sıcak memleketlerde bedene faydalı olduğu halde, soğuk memleketlerde zararlı olduğunu, buralarda başa fazla yağ sürmenin göz için muhâtaralı (riskli) olduğunu söyler.

2- Zeytinyağının mübarek olması, faidelerinin çokluğundandır. Fevkalâde bir beslenme kaynağı olmaktan öte, insanlığı aydınlatma işinde tarihin en eski devirlerinden beri hizmet etmiş, kandillerin yakıtı olmuş, Allah’ın müstesna bir nimetidir. Elde edilmesindeki kolaylık ve ucuzluk onu geçmiş devirlerde bu sahalarda rakipsiz kılmıştır. Ancak, yetiştiği beldenin mübarek kılınmış mukaddes bir yer olması sebebiyle de “mübarek” diye tavsif edildiği söylenmiştir. Ağacın mübarek olması, ondan elde edilen yağın da mübarek olmasını gerektirir.

Zeytinyağı üzerine el-Câmi’us-Sağîr’de iki hadis daha kaydedilir: “Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın, çünkü hoştur, mübarektir. “Zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın, zira onda yetmiş derde şifa var. Bunlardan biri de cüzzâmdır.”

Kütübi Sitte

Çörek Otunun Faydaları

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir