Secde Ederken Yapılan HatalarSecde Ederken Yapılan Hatalar

Secde el üzerine yapılmaz! 

Secde, yapmak için eller yüz hizasında açılır ve ellerin  arasına yere değecek şekilde alın ve burun değecek şekilde yapılır! Çünkü Yedi Aza Üzerine Secde edilmekle emrolunduk!

1- Vail İbnu Hucr (radıyallâhu anh)’un anlattığına göre, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı, namaza girdiği sırada ellerini kaldırıp tekbir getirirken görmüştür.

Râvilerden Hemmâm Resülullah’ın ellerini kulaklarının hizasına kadar kaldırdığını gösterdi.Sonra elbisesine gömüldü, sonra sağ elini sol elinin üstüne koydu. Rüküya gitmek isteyince, ellerini elbiseden çıkardı. Sonra onları kaldırdı, sonra tekbir getirdi ve rüküya gitti, semi’allâhu li-men hamideh dediği zaman ellerini kaldırdı, secdeye gittiğinde ellerinin arasına secde etti.”

Kaynak: Kütüb-i Sitte – Müslim, Salât 54, (401); Ebü Dâvud, Salât 117, (723-729, 736, 737); Nesâî, İftitah 107, (2, 194), 139, (2, 211),187, (2, 236), Sehv 29, (3, 34-35).

Ellerin arasına secde edilmeli

İki elin arasına secde edilmeli

Yedi kemik ( yedi uzuv) üzerinde secde etmek

2- Abdullah b. Abbas anlatıyor: Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Yedi kemik (bir rivayette yedi uzuv) üzerinde secde etmekle emrolundum: Bunlar; alın -burnuna da eliyle işaret etti.- (Böylece burun-alın bir sayıldı), iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları (parmak uçları) dır. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla (emrolunduk).
Kaynak: Buharî, Ezan, 133-134

Secdede Ayaklar yerden kaldırmaz

Hem erkek hem kadınlar, Secdede Ayaklarını yerden kaldırmaz! Burun yerden kaldırılmaz.Secdede Burun yerden kaldırılmaz

3 – Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltuk altı beyazlıkları görününceye kadar açardı.”

Kaynak: Buhârî, Ezân 130, Müslîm, Salât 235, (495); Nesâî, İftitah 52, (2, 212).

4 – Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Biriniz secde edince kollarını, köpeğin yayması gibi yere yaymasın.”

Kaynak: Kütüb-i Sitte, Tirmizî, Salât 205, (275); Ebü Dâvud, Salât 158, (901).

5 –  Âmir İbnu Sa’d babasından (Sa’d’dan) (radıyallâhu anh) naklediyor: “Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) (secdede) ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti.”

Kaynak: Kütüb-i Sitte, Tirmizî, Salât 206, (277, 278).

Secde ederken kollar yere yapışık durmamalı

Kollar yere yapışık durmamalı! Erkekler daha çok kollarını açarak , kadınlar ise dirseklerini hafifçe yerden kaldırmalıdırlar.

Secdede kadınlar dirseklerini hafifçe yerden kaldırmalıdırlar

 

Hangi Yedi Aza Üzerine Ve Nasıl Secde Edilmesi Emredildi?
Tilavet Secdesi İle İlgili Bilgiler
Yaratılanların Allah’a Secdesi

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir