Kötü Zann Sözlerin En Yalanıdır.Kötü Zann Sözlerin En Yalanıdır - www.inanankalpler.net

Zann Ne Demektir?

Zann, birisinin hakkında kesin bilgi olmadan tahminde bulunmak ve buna dayanarak hüküm vermektir. İyi tahmine hüsn-ü zan, kötü tahmin ve düşünmeye de sûizan denilmektedir. Burada kendisinden uzak durulması gereken, kötü zandır.

Kur’anı Kerim’de ve Hadis-i Şerifler’de kötü zanndan uzak durulması hakkında  inananlar uyarılmaktadır…

Ebû Hüreyre (r.a) den rivâyet edilmiştir.  Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Sizleri zanndan sakındırırım. Çünkü zannla söylenen söz, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayınız, husûsî ve mahrem hayatınızı da araştırmayınız. Almayacağınız bir malın, alıcıyı zarara sokmak için fiyatını artırmayınız. Birbirinize hased etmeyiniz, buğzlaşma da yapmayınız. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, birbirinize kardeşler (mesâbesinde) olunuz!”
[Buhari-  Edeb -13 /6048]

Hz. Ebu Hüreyre’den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) şöyle buyurmuştur:

“Zandan sakınınız. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Başkalarının (gizli) konuşmalarını dinlemeyin ve tecessüsde* bulunmayın.”
[Buhari, Müslim, Tirmizi, Muvatta, Ahmed b. Hanbel, Sünen-i Ebu Davud ]

Açıklama:

Sû-i zann; bir kişi hakkında aslına ermeden kötü bir fikre sahip olmaktır. Kalbin duygularından, özelliklerinden biridir. Ali cenab tabiatlarda nâdir bulunur.

Hattâbî’nin açıklamasına göre su-i zandan maksat, hatırdan gelip ge­çen şeyler değil, hakikat kabul edilerek kalben tasdik edilen zandır. Çün­kü hatırdan gelip geçen şeylerin önünü almak mümkün değildir.

Böyle aslına ermeden hakikatmiş gibi kabul edilip kalben tasdik etmek anlamındaki zanna uyanları cenab-i Hak Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli sure ve âyetlerinde [ En’am – 116;  Yunus -36;  Hucurat – 12 ] kötülemiş böyle bir saplantıyı mü’minlere nehy etmiştir.

Zandan sakınınız. - www.inanankalpler.net

Sevgili Peygamberimiz de: “Din kardeşinizin ayıbını araştırmayın. Eğer araştırırsanız her şeyi bilen Cenab-ı Hak da sizin ayıplarınızı evinizin içinde bile olsa ifşa ve sizi rüsvay eder” buyurmuştur.

[Ahmed b. Hanbel, V, 279; IV, 421, 424.] 

*Tecessüs: Bir şeyin iç yüzünü araştırmak, demektir. Asayiş ve kişile­rin selametinin korunması, bölgelerin ve düşmanların durumunu tahkik için yapılan teftişler bir tarafa bırakılırsa bunun dışında bir adamın ayıp­larını teftiş ve tecessüse kalkışmak çirkin bir davranıştır. Bu husus “Bir­birinizin kusurlarını araştırmayın” (Hucurat-12) âyetiyle yasaklanmıştır.

Müslümana yakışan din kardeşleri için iyi fikir ve güzel düşünce beslemektir. Bilindiği gibi Müslümanlar hakkında iyi düşünceler beslemeye “hüsn-i zannı” denir. Bu güzel bir huydur.

Zan İle Hüküm Verilmez

Kim Ölü Kardeşinin Etini Yemek İster

Müslüman, Müslümanın Kardeşidir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir